Kursy prowadzone są na przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning.

Skierowane są do wszystkich zarejestrowanych w programie eTwinning nauczycieli, dowolnej specjalności, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach eTwinning. Poświęcone są merytorycznym i technicznym aspektom Programu oraz różnorodnym zewnętrznym narzędziom przydatnym w realizacji projektów eTwinning.

Najważniejsze cechy szkoleń internetowych:

 • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
 • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
 • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
 • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
 • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
 • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,
 • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu https://kursy.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

Aby uzyskać dostęp do platformy Moodle (na której realizowane są kursy) należy założyć konto.

Krajowe Biuro eTwinning oferuje następujące szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy
 

 

 • Kursy tygodniowe – czerwiec 2024

Formularz zgłoszeniowy
 

 

 • Kursy tygodniowe – lipiec 2024

Formularz zgłoszeniowy
 

 

 • Kursy tygodniowe – sierpień 2024

Formularz zgłoszeniowy
 

 

 • Kursy dla rad pedagogicznych
  Zbierz grupę min. 10 osób i zgłoś zapotrzebowanie na realizację wybranego tematu dla grona pedagogicznego swojej placówki.
  Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

Formularz zgłoszeniowy
 


 

Kursy Tydzień z…:

Kursy dotyczące narzędzi eTwinning

 

Kursy dotyczące synergii Erasmus+ i eTwinning

 

Kursy związane z programowaniem

 

Pozostałe