Tydzień z Chatem GPT w edukacji

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

 Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać Chat GPT do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie narzędzia Chat GPT
 • wykorzystanie Chatu GPT w tworzeniu materiałów dydaktycznych
 • zrozumienie potencjału Chatu GPT w edukacji
 • rozważenie szans i zagrożeń związanymi z użyciem Chatu GPT w edukacji
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas  kursu „Tydzień z Chatem GPT w edukacji” uczestnicy szkolenia poznają sposoby efektywnej współpracy ze sztuczną inteligencją.  W ramach kursu wypróbują możliwości Chatu GPT. Będą mieli okazję przekonać się, że ten zaawansowany model językowy może być doskonałym wsparciem w tworzeniu materiałów dydaktycznych. Ponadto, kurs ten pokaże w jaki sposób Chat GPT może być wykorzystywany w projektach eTwinning.

Kurs jest dedykowany wszystkim nauczycieli, którzy chcą uniknąć rutyny i wzbogacić swoje metody nauczania za pomocą nowoczesnych technologii. Po zakończeniu kursu każdy nabędzie umiejętność tworzenia bardziej interaktywnych, spersonalizowanych i angażujących lekcji, które przyczynią się do lepszego zrozumienia i zaangażowania uczniów w proces dydaktyczny.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • W module 1 „Pierwsze kroki z Chatem GPT” uczestnicy kursu Chat GPT, założą konto. Wykonają obowiązkowo zadanie 1.
 • W module 2” Chat GPT – asystent nauczyciela” zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie: Czy Chat GPT może stać się wirtualnym asystentem nauczyciela?. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 „Sztuka tworzenia dobrych promptów” uczestnicy  kursu poznają zasady poprawnej komunikacji z Chatem GPT. Wykonają obowiązkowo zadanie 3.
 • W module 4 „Chat GPT w szkole” uczestnicy kursu przekonają się że Chat GPTw szkole może pełnić różnorodne funkcje, wspierając nauczycieli i uczniów w procesie uczenia i nauczania. Może tworzyć materiały dydaktyczne, generować pytania, korygować teksty, oceniać zrozumienie tekstu. Dostarczać inspiracji. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 „Szanse i zagrożenia stosowania Chatu GPT w edukacji” uczestnikom kursu zostaną przedstawione zalet jak i ograniczenia wynikające z działania Chata GPT. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia materiałów dydaktycznych, we współpracy z Chatem GPT.

Treści szkoleniowe

 1. Pierwsze kroki z Chatem GPT
 • wprowadzenie „Co to jest Chat GPT”
 • zakładanie konta
 • zakładanie konta z Chatem GPT
 • zadanie 1
 1.  „Chat GPT - asystent nauczyciela”
 • podstawowe zasady korzystania z Chata GPT
 • współpraca z Chatem GPT
 • zadanie 2
 1. „Chat GPT w pracy nauczyciela”
 • korzystanie z Chatu GPT
 • komunikacja, to podstawa
 • zadanie 3
 1. „Chat GPT w szkole”
 • zastosowanie Chata GPT w edukacji
 • Chat GPT w szkole
 • zadanie 4
 1. Chat GPT w szkole”
 • zastosowanie Chata GPT w edukacji
 • Chat GPT w szkole
 • zadanie 5

Podsumowanie

 • ankieta ewaluacyjna nr 1
 • ankieta ewaluacyjna nr 2
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Autorka kursu: Małgorzata Woźniak

 

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9:00. Treści szkoleniowe udostępnione w dniu rozpoczęcia do godziny 9.00 lub według ustalonego harmonogramu ustalonego przez trenera kursu.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach od 1 do 5 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zasady oceniania

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach, których uzyska nie mniej niż 5 punktów (100%).

Osoby, które wykonają wszystkie zadania modułowe zgodnie z wytycznymi sylabusa do kursu i uzyskają wymaganą liczbę punktów będą mogły z poziomu sekcji „Podsumowanie” wygenerować certyfikat ukończenia kursu.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl