Tydzień z Kodu Game

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z Kodu Game przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy nauczycielskiej i w projektach międzynarodowych chcą wykorzystywać umiejętności samodzielnego programowania gier, a także uczyć uczniów kodowania na różnych przedmiotach lekcyjnych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów;
  • posiadanie systemu WINDOWS 7,8, 10, Vista lub XP;
  • posiadanie konta pocztowego;
  • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Nie jest wymagana znajomość żadnego języka programowania ani znajomość języka angielskiego.

Cele kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje potrzebne do programowania gier wideo w programie Kodu Game Lab. Nabyte umiejętności nauczyciele będą mogli wykorzystać zarówno w projektach eTwinning bazujących na kreatywności, jak i na lekcjach poświęconych kodowaniu czy wprowadzaniu uczniów w świat programowania. W kolejnych modułach w sposób szczegółowy omówione zostaną zasady programowania gier w programie Kodu Game, a także pokazane zostaną przykłady lekcji uczących uczniów programowania.

Opis kursu

Kodu Game Lab to wizualny język programowania, który ze względu na swoją prostotę i intuicyjną obsługę pozwala każdemu zaprogramować własną grę. Wygląd świata zależy wyłącznie od użytkownika, choć można również skorzystać ze światów proponowanych przez twórców Kodu. Programowanie w Kodu Game Lab stymuluje kreatywność, uczy logicznego i sekwencyjnego myślenia, rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, uczy rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Jest doskonałym narzędziem do pracy w grupie (np. w projektach eTwinning).

Treści szkoleniowe  

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także zadania obowiązkowe sprawdzające praktyczne wykorzystanie aplikacji Kodu Game. Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety aplikacji i nauczyć się ją wykorzystywać w swojej pracy i projektach eTwinning.

Kurs obejmuje 7 dni pracy i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy dzień – nowe zadanie. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl