Tydzień z kompetencjami kluczowymi w projektach eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z kompetencjami kluczowymi w projektach eTwinning” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą rozpocząć działalność projektową w zakresie programu eTwinning i zaprojektować aktywności w oparciu o kompetencje kluczowe. Podczas szkolenia skupimy się na wszystkich ośmiu kompetencjach kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i podstaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa i integracji społecznej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Kursanci będą poznawać kompetencje kluczowe i zaprojektują aktywności w oparciu o nie, a także sposoby wykorzystania platformy eTwinning do realizacji celów projektu, sposobu upowszechniania i ewaluacji. Trener zaproponuje szereg różnorodnych zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, które mają doprowadzić do efektywnego zaplanowania przyszłego projektu, działań i ewaluacji. Stworzy również przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na aktywności projektowe. Podczas szkolenia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy, a także dostępnego czatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej jak i nie).


Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu „Tydzień z kompetencjami kluczowymi w projektach eTwinning” uczestnicy szkolenia utrwalą wiadomości o kompetencjach kluczowych, a także zaprojektują aktywności projektowe kształcące kompetencje kluczowe. Stanowią one odpowiedź na potrzebę trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, spójności społecznej i dalszego rozwijania kultury demokratycznej. Kursanci zapoznają się z możliwościami eTwinning w kontekście realizacji projektów interdyscyplinarnych z nastawieniem na kształcenie ośmiu kompetencji kluczowych. Podczas trwania kursu uczestnicy stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na stworzenie zadań projektowych z uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela.

Cele kursu

 • utrwalenie wiadomości o ośmiu kompetencjach kluczowych,
 • podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i narzędzi informatycznych,
 • wykorzystywanych w działaniach projektowych,
 • wypracowanie pomysłów, działań i aktywności przyszłych zadań projektowych opartych na kompetencjach kluczowych,
 • wykorzystanie platformy eTwinning do działań projektowych, upowszechniania rezultatów i ewaluacji projektu,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle


Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych, a także 4 zadań – obowiązkowych do wykonania. W trakcie całego kursu uczestnicy będą pracowali nad zaprojektowaniem różnego rodzaju działań i aktywności wspierających kształcenie kompetencji kluczowych podczas realizacji interdyscyplinarnego projektu eTwinning. Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo tworzyć zadania możliwe do realizacji projektów eTwinning kształcących kompetencje kluczowe.

1. Kompetencje kluczowe

 • Co to jest kompetencja? - PADLET
 • Jak kształcić kompetencje kluczowe w działaniach projektowych?


2.  Kompetencje: porozumienie się w języku ojczystym i obcym

 • Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami.
 • Jak korzystać z TRICIDER?
 • Tricider - pomysł na zadanie projektowe


3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne i Kompetencje informatyczne

 • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.
 • Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami.
 • Tricider - pomysł na zadanie projektowe


4. Kompetencje: Umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie

 • Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami.
 • Tricider - pomysł na zadanie projektowe


5. Kompetencje: Inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

 • Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami.
 • Tricider - pomysł na zadanie projektowe


6. Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna
 • Ankieta
 • Zaliczenie kursu


Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy dzień – nowe zadanie. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami. Ważnym elementem szkolenia jest koleżeńskie wsparcie, dlatego zachęcam do komentowania pomysłów innych uczestników kursu.

Autorka kursu: Katarzyna Sopolińska

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl