Tydzień z wellbeing (dobrostanem) + mindfulness (uważnością)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy do swoich klas chcą wprowadzić elementy mindfulness(uważności) i zadbać o szkolny wellbeing - dobrostan.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pobierania programów, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania elementów mindfulness i zadań mających na celu osiągnięcia dobrostanu  w rzeczywistości szkolnej,
 • poznanie aplikacji do wykorzystania w pracy nauczyciela,
 • nabycie umiejętności tworzenia materiałów edukacyjnych,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu uczestnicy szkolenia zapoznają się z 4-elementowym modelem dobrostanu szkoły. Wykonają zadania, które pozwolą wpłynąć na: relacje w społeczności szkolnej, stan zdrowia uczniów, samorealizację oraz warunki  szkolne.  Uczestnicy kursu dowiedzą się również, czym jest uważność (mindfulness)i jak można ją trenować. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z darmowymi aplikacjami, które pomogą wykonać zaproponowane zadania. Podzielą się  również  swoimi materiałami/materiałami wyszukanymi w sieci dot. wellbeing oraz mindfulness, dzięki którym powstanie wirtualny zasobnik przydatny w pracy nauczyciela

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • W module 1 uczestnicy kursu zapoznają się z „Relacjami w szkolnej społeczności”, czyli pierwszym fragmentem dobrostanu. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy dowiedzą się czym jest samorealizacja i jak można na nią wpłynąć (jest to drugi fragment dobrostanu). Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 uczestnicy kursu przyjrzą się stanowi zdrowia (trzeciej części dobrostanu szkolnego). Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 uczestnicy kursu sprawdzą jak można wpłynąć na warunki szkolne (czwartą część dobrostanu).Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 uczestnicy kursu dowiedzą się, czym jest mindfulness i stworzą wirtualny zasobnik dobrostanu i uważności . Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5 i 6.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie podstawowych wiadomości o dobrostanie i treningu uważności w środowisku szkolnym. Dodatkowo po wykonaniu obowiązkowych zadań uczestnicy nabędą umiejętność tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning.

Autorem kursu jest Malwina Kordus.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2, 3, 4 i 5 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

 

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl