Tydzień z kodowaniem offline

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Jeśli chcesz, aby Twoi uczniowie byli dobrze przygotowani do wyzwań stawianych im przez współczesny świat i żeby wkraczali w niego z umiejętnością niestandardowego rozwiązywania problemów, ten kurs jest dla Ciebie.

Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli różnych przedmiotów, jednak przede wszystkim tych, którzy rozpoczynają pracę z nauką programowania i chcą wprowadzać elementy kodowania bez użycia sprzętu komputerowego (tzw. computer science unplugged) do projektów współpracy międzynarodowej, a także w tok swoich zajęć lekcyjnych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
  • posiadanie konta pocztowego,
  • umiejętność edytowania dokumentów tekstowych,
  • umiejętność obsługi dowolnego programu graficznego (np. Paint).

Cele kursu

Celem kursu jest poznanie różnych aktywności, które mogą być pomocne podczas nauki kodowania bez użycia komputera. W kursie przedstawione są zadania rozwijające umiejętność analitycznego myślenia, logicznego wnioskowania i precyzyjnej komunikacji.

Opis kursu

Kurs trwa 7 dni (poniedziałek-poniedziałek) i obejmuje następujące bloki tematyczne:

MODUŁ 1 – ALFABETY I SZYFROWANIE.

MODUŁ 2 – RYSOWANIE I OŚ WSPÓŁRZĘDNYCH.

MODUŁ 3  – ZAGADKI LOGICZNO-MATEMATYCZNE.

MODUŁ 4 –  LABIRYNTY I PROSTE GRY.

MODUŁ 5 – ZRÓB TO SAM.

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Z uwagi na bogaty materiał zawarty w poszczególnych modułach kursu uczestnik powinien zarezerwować codziennie minimum 1-2 godziny prywatnego czasu. Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie.

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl