Tydzień z Canvą i sztuczną inteligencją

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać Canvę do tworzenia materiałów edukacyjnych. Uczestnicy kursu zgłębią informacje dotyczące współpracy tej aplikacji ze sztuczną inteligencją. Uczestnicy kursu we współpracy z AI  wygenerują niepowtarzane grafiki, filmy, stworzą artystyczne kody QR. Będą mieli okazje przygotować w rekordowym czasie ciekawą prezentację. A także poznają generator awatarów Canvy, by zbudować unikalną cyfrową postać. Znajdą odpowiedź na pytanie: jak wykorzystać potencjał programu i zamienić go w edukacyjnego asystenta.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem. Posiadanie konta e-mail, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Od uczestników oczekuje się założenia konta w programie Canva. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazje poznać aplikację Canva wspieraną aplikacjami opartymi na sztucznej inteligencji i jej wykorzystanie w edukacji. Przedstawione zostaną sposoby na wykorzystanie aplikacji w szkole. W czasie kursu powstaną materiały graficzne filmowe, prezentacje które będą miały charakter edukacyjny. Uczestnicy kursu we współpracy z AI wygenerują niepowtarzane grafiki, filmy, stworzą artystyczne kody QR. Będą mieli okazje przygotować w rekordowym czasie ciekawą prezentację. A także poznają generator awatarów Canvy, by zbudować unikalną cyfrową postać.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

Moduł 1 to kompendium wiedzy o aplikacji wspartej sztuczną inteligencją. Uczestnicy dowiedzą się jak założyć konto edukacyjne.

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.

W module 2 uczestnicy zdobędą umiejętność tworzenia za pomocą Canvy i sztucznej inteligencji unikalnych grafik i filmów. Dowiedzą się również, jak efektywnie wykorzystać te narzędzia w kontekście edukacyjnym.

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2 i 2a.

W module trzecim uczestnicy kursu poznają generator awatarów, by móc stworzyć unikalną cyfrową postać. Zastanowią się także nad wykorzystaniem tych animowanych postaci w edukacji

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.

W module czwartym uczestnicy kursu  zdobędą umiejętność synchronizacji muzyki w filmie za pomocą Canvy. Dowiedzą się jak precyzyjnie dopasować dźwięk do obrazu, tak by stworzyć harmonijną interakcję między dwoma elementami.

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.

W module piątym uczestnicy kursu będą mieli okazje poznać sposoby tworzenia prezentacji, która powstanie przy udziale sztucznej inteligencji

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.

Moduł szósty kursu skupia się na generowaniu artystycznych kodów QR przy wykorzystaniu aplikacji Hello QArt. W ramach tego modułu poznacie techniki tworzenia unikalnych kodów QR, które oprócz funkcjonalności charakteryzują się także artystycznym wyrazem. Aplikacja Hello QArt umożliwia nadanie kodom QR wyjątkowego charakteru, otwierając nowe możliwości w dziedzinie kreatywnego wykorzystania technologii. 

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 6.

Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie aplikacji Canva wraz z AI
 • przedstawienie praktycznych metod wykorzystania Canvy w nauczaniu
 • tworzenie materiałów graficzno-filmowych o charakterze edukacyjnym
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

1. Canva – co to za aplikacja?

 • Canva w pracy nauczyciela
 •  Zakładanie konta edukacyjnego
 • Zadanie 1

2. Generowanie grafiki i filmów edukacyjnych z użyciem sztucznej inteligencji

 • Generowanie grafiki z AI
 • Generowanie grafiki z AI (materiał filmowy)
 • Tworzenie krótkiego materiału filmowego z AI
 • Tworzenie krótkiego materiału filmowego z AI (materiał filmowy)
 • Zadnie 2
 • Zadanie 2a

3. Tworzenie edukacyjnych awatarów z użyciem AI

 • Tworzenie edukacyjnych awatarów z AI
 • Tworzenie edukacyjnych awatarów z AI (materiał filmowy)
 • Zadanie 3

4. Synchronizacja dźwięku z filmem za sprawą sztucznej inteligencji

 • Synchronizacja dźwięku z filmem
 • Synchronizacja dźwięku z filmem (materiał filmowy)
 • Zadanie 4

5. Tworzenie prezentacji w Canvie ze sztuczną inteligencją

 • Prezentacja we współpracy z AI
 • Prezentacja we współpracy z AI (materiał filmowy)
 • Zadanie 5

6. Artystyczne kody qr

 • Artystyczne kody qr
 • Artystyczne kody qr (materiał fimowy)
 • Zadanie 6

7 .  Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy” w każdym z modułów. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach:

Moduły 1 i 2 zostaną odsłonięte w poniedziałek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do środy, do godz. 23.55.

Moduły 3 i 4 zostaną odsłonięte w czwartek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55.

Moduł 5  zostanie odsłonięty najpóźniej w ostatnim dniu kursu, w którym udostępniona zostanie ankieta ewaluacyjna oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl