Tydzień z Emaze i Powtoon

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać niekonwencjonalne, dynamiczne prezentacje multimedialne zarówno do przygotowywania ciekawych pomocy dydaktycznych dla uczniów, jak również do prezentacji efektów pracy w realizowanych projektach eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, w szczególności grafiki, filmów i dźwięków. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning. 

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą pracować z dwoma bezpłatnymi aplikacjami online do tworzenia prezentacji multimedialnych i pokazów ze zdjęć: Emaze i PowToon.

W module 1 uczestnicy kursu poznają ciekawe narzędzie online do tworzenia dynamicznych prezentacji – Emaze, przypominające znaną aplikację Prezi. Zapoznają się z przygotowanymi przykładami prezentacji i instrukcjami. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie polegające na utworzeniu autorskiej prezentacji.

W module 2 przybliżone zostanie narzędzie PowToon, które pozwala na tworzenie efektownych prezentacji oraz animacji w kreskówkowym stylu. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi prezentacjami, tutorialami i przygotowanymi materiałami. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie polegające na utworzeniu autorskiej prezentacji.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 3.

Cele kursu

 • poznanie przykładowych aplikacji działających online, pozwalających na przygotowanie ciekawych, dynamicznych i multimedialnych prezentacji i pokazów,
 • doskonalenie umiejętności wyszukiwania w internecie materiałów do wykorzystania w prezentacjach z zachowaniem praw autorskich,
 • utworzenie autorskich prezentacji w aplikacjach Emaze i PowToon, ich publikacja i udostępnienie,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 2 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz dwa obowiązkowe zadania do wykonania.

 1. Emaze
 • Przykłady prezentacji
 • Link do Emaze
 • Zakładanie konta i ustawienia
 • Rozpoczęcie pracy z Emaze
 • Edytor prezentacji – dodawanie slajdów, sekcji, ustawienia
 • Importowanie prezentacji
 • Edycja i wstawianie tekstu
 • Wstawianie i edycja obrazów
 • Wstawianie multimediów
 • Zapisywanie i udostępnianie prezentacji
 • Zakończenie pracy, wydruk prezentacji
 • Tworzenie prezentacji od podstaw – przejścia slajdów
 • Zadanie 1
 • Forum pomocy – Emaze
 1. PowToon
 • Przykłady prezentacji
 • Link do PowToon
 • Rejestracja, ustawienia konta
 • Rozpoczęcie pracy, wprowadzenie do szablonów (film)
 • Tworzenie prezentacji na podstawie szablonów
 • Tworzenie prezentacji od podstaw
 • Tworzenie prezentacji od podstaw – tło slajdów
 • Tworzenie prezentacji od podstaw – tekst
 • Tworzenie prezentacji od podstaw – obrazy
 • Tworzenie prezentacji od podstaw – kształty i rekwizyty
 • Tworzenie prezentacji od podstaw – postacie
 • Tworzenie prezentacji od podstaw – filmy
 • Tworzenie prezentacji od podstaw – dźwięki
 • Zapis i udostępnianie prezentacji
 • Zadanie 2
 • Forum pomocy – PowToon

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy” dostępnym dla każdego modułu. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl