Tydzień z modelowaniem 3D

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia do tworzenia modeli 3D. Uczestnicy kursu dowiedzą się również jak wykorzystać aplikację w pracy nauczyciela.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Zaleca się, aby przed rozpoczęcie kursu uczestnicy mieli założone i aktywne konto pocztowe. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia modeli 3D
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję poznać  aplikację Tinkercad i jej wykorzystanie w edukacji. Modelowanie 3D, a także drukowanie obiektów przestrzennych wnosi w edukację powiew nowoczesności.  Wyposaża uczniów w  praktyczne umiejętności, takie jak rozwiązywanie problemów, praca w grupie oraz projektowanie. W dobie dostępności w szkołach drukarek 3D, nauka modelowania przestrzennego nabiera praktycznego wymiaru. Teraz już tylko potrzebne są umiejętności i pomysł.  Na wyobraźnie uczniów możemy liczyć, więc pozostaje nam poprowadzić ich w świat trójwymiaru.

Kurs „Tydzień z modelowaniem 3D” przybliży uczestnikom program do projektowania przestrzennego. Moduły kursu zawierają materiały, które może wykorzystać  każdy nauczyciel bez względu na nauczany przedmiot i zakres umiejętności informatycznych.

Treści kursu zostały podzielone na 5 moduły.

 • W module 1 uczestnicy kursu dowiedzą się czym jest program Tinkercad, do czego służy oraz poznają jego zalety.  Przejdą proces zakładania konta na platformie oraz dowiedzą się o funkcjach konta nauczycielskiego. Będą mieli możliwość edycji profilu. Odbędą wędrówkę po stronie głównej programu. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • Moduł 2 pokazuje wykorzystanie programu Tinkercad w rzeczywistości szkolnej. Uczestnicy poznają funkcje aplikacji, które ułatwiają pracę nauczyciela. Dowiedzą się jak zakładać na platformie Tinkercad wirtualne klasy i jak nimi zarządzać. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3  uczestnik kursu zostanie oprowadzony po programie, pozna jego interfejs. Przekona się jak bardzo intuicyjne jest użycie narzędzi oferowanych przez program. Nabędzie umiejętność korzystania z podstawowych operacji niezbędnych  do tworzenia modeli 3D w programie Tinkercad. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • Przedostatni moduł  jest tą częścią kursu, podczas której uczestnik zaprojektuje modele 3D z kategorii sztuki użytkowej. Zastosuje w praktyce wiedzę pozyskaną w czasie kursu. Będzie miał okazję czerpania przyjemności z tworzenia obiektów 3D. Dostanie też  inspiracji do działań własnych i pracy z uczniami. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 4 i 5.
 • Ostatni moduł zawiera treści podpowiadające jak przygotować model do wydrukowania.

Treści szkoleniowe

 1. Rejestracja
 • wprowadzenie - modelowanie 3D w rzeczywistości szkolnej
 • zakładanie konta nauczycielskiego
 • panel użytkownika
 • zadanie 1
 1.  Zakładanie wirtualnych klas i zarządzanie nimi
 • zakładanie wirtualnych klas i dodawanie uczniów
 • zarządzanie klasami: klasy, uczniowie
 • zarządzanie klasami: ćwiczenia
 • zadanie 2
 1. Interfejs programu
 • modelowanie
 • tworzenie modeli 3D_ podstawowe operacje
 • zadanie 3
 1. Modelowanie 3D
 • początki modelowania 3D – wisiorek
 • zadanie - kubeczek
 • inspiracje - Lekcje
 • inspiracje z sieci
 • zadanie 4 i 5
 1. Przygotowanie wydruku 3D

 • przygotowanie modelu do wydruku

Moduł ekstra: „Dodatek_ Magia zdjęć 3D – litofan”

 • Wyjaśnienie czym jest litofan.
 • Do czego można wykorzystać litofany w szkole?
 • Litofan - magia zdjęcia 3D Instrukcja dla drukarza 3D w 3 krokach.
 • Litofany - zdjęcia drukowane w 3D, ożywiane światłem.
 • Lithophanemaker_pudełko.
 • Lithophanemaker - strona internetowa.

       6. Podsumowanie

 • ankieta ewaluacyjna nr 1

 • ankieta ewaluacyjna nr 2

 • certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2, 3 i 4 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zasady oceniania

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach, których uzyska nie mniej niż 5 punktów (100%).

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl