Tydzień z Google Arts&Culture

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

 Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatną stronę internetową Google Arts&Culture i korzystać z zawartych tam materiałów edukacyjnych na urządzeniach interaktywnych.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pobierania materiałów, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych oraz telefonu lub tabletu. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • wyszukiwanie i wykorzystanie gotowych materiałów edukacyjnych w codziennej pracy
 • poznanie aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności pobierania materiałów edukacyjnych na urządzenia interaktywne
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu uczestnicy szkolenia poznają możliwości strony Google Arts&Culture prezentującej dziedzictwo kulturowe całego świata. To tu poznasz niezwykłe i wyjątkowe miejsca, historię kultury i sztuki, artystów znanych i nieznanych, a także wspaniałe artefakty dostępne na wyciągnięcie dłoni. A to wszystko dzięki wirtualnym wycieczkom, grom i zabawom interaktywnym, pogrupowanym tematycznie zagadnieniom oraz elementom rozszerzonej rzeczywistości.

Uczestnicy poznają narzędzia i aplikacje przydatne podczas zajęć z uczniami, aby wzbogacić ich wiedzę lub uatrakcyjnić lekcję oraz do wykorzystania w projekcie edukacyjnym. Pozwala to w pełni wykorzystać ich możliwości w różnych działaniach edukacyjnych oraz wykorzystać dostępne dla nauczyciela i ucznia urządzenia.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • W module 1 kursu poznają „Wirtualne podróże”, możliwość zorganizowania wycieczek online do wszystkich zakątków świata. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 „Eksperymenty” uczestnicy poznają  kreatywne zabawy i eksperymentowanie ze sztuką. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 „Gry” uczestnicy kursu będą mogli przetestować wiedzę swoja i uczniów poprzez różne gry edukacyjne, zabawy i puzzle.. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3a i 3b.
 • W module 4 „Tematy” uczestnicy kursu dowiedzą się jak znaleźć wiele interesujących tematów: przyrodniczych, historycznych, dotyczących sztuki, muzyki, ludzi, podróży. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 „Aplikacja mobilna” uczestnicy kursu wykorzystają aplikację mobilną do wirtualnych zabaw ze sztuką Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5a i zadanie 5b.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności posługiwania się serwisem internetowym, który umożliwia zdobycie wiedzy. Można je z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści szkoleniowe

 1.  „Wirtualne podróże”
 • eksploracja strony
 • instrukcja korzystania z aplikacji
 • zadanie 1
 1.  „Eksperymenty
 • poznanie i przeprowadzenie jednego z proponowanych eksperymentów
 • zadanie 2
 1. „Gry”
 • testowanie wiedzy poprzez gry i zabawy edukacyjne
 • zadanie 3a
 • zadanie 3b
 • prezentowanie zrealizowanych gier

4. „Tematy”

 • zapoznanie z zasobami strony
 • zadanie 4
 • uzasadnienie wyboru wyodrębnionego tematu

5. „Aplikacja mobilna”

 • pobranie aplikacji na telefon lub tablet
 • przygotowanie materiałów z wykorzystaniem nakładki z aplikacji
 • zadanie 5a
 • zadanie 5b

Podsumowanie

 • ankieta ewaluacyjna nr 1
 • ankieta ewaluacyjna nr 2
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Autorka kursu: Beata Wójcik

 

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9:00. Treści szkoleniowe udostępnione w dniu rozpoczęcia do godziny 9.00 lub według ustalonego harmonogramu ustalonego przez trenera kursu.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach od 1 do 5 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zasady oceniania

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach których uzyska nie mniej niż 9 punktów (12 punktów - 100%).

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach których uzyska nie mniej niż 9 punktów (75%) z sumy zaliczeń wszystkich zadań. Osoby, które wykonają wszystkie zadania modułowe zgodnie z wytycznymi sylabusa do kursu i uzyskają wymaganą liczbę punktów będą mogły z poziomu sekcji „Podsumowanie” wygenerować certyfikat ukończenia kursu.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl