Tydzień z infografiką w projekcie eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z infografiką w projekcie eTwinning” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmowe programy umożliwiające przedstawianie treści w sposób graficzny.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Kursanci będą wspólnie współtworzyć narzędzia ułatwiające pracę w projekcie, korzystając z przygotowanej instrukcji trenera. Trener zaproponuje szereg różnorodnych zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, a które mają doprowadzić do stworzenia infografik i przewodników prezentujących działania projektowe. Stworzy również przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na zastosowanie narzędzi w projektach eTwinning. Podczas tygodnia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy, a także dostępnego czatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej, jak i nie). Działania zaproponowane podczas szkolenia uwzględniają odbiorcę, który ma nowe potrzeby edukacyjne i jest przyzwyczajony do postrzegania świata informacji poprzez obraz.

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu „Tydzień z infografiką w projekcie eTwinning” uczestnicy szkolenia zapoznają się z programami, które pozwolą partnerom projektów eTwinningowych stworzyć własne infografiki przedstawiające działania projektowe. Programy umożliwią stworzenie różnych form graficznych, tj. plakaty, afisze, tablice ilustracyjne i plansze. Zaprezentowane zostaną narzędzia bezpłatne dostępne w sieci: easel.ly, piktochart, visual.ly, a także fodley i snapguide. Dzięki tym programom eTwinnerzy będą potrafili w sposób wizualny przedstawić swoje działania i treści wypracowane podczas pracy nad projektem: akcje, konkursy i wyniki badań. Twórca dzięki wytworzeniu infografiki jest w stanie szybko dotrzeć do odbiorcy, który znajduje w sposób łatwy informacje wyróżnione na tle grafiki. Rezultatem będzie współtworzony w międzynarodowym zespole dokument projektowy.

Podczas kursu uczestnicy stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na wykorzystanie programów w projektach eTwinningowych. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela.

Cele kursu

 • poznanie funkcjonalności programów: Easel, Piktochart, Visual, Fodley, a także Snapquide,
 • nabycie umiejętności tworzenia, publikowania i udostępniania przygotowanych infografik,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych i filmów wideo, a także 6 zadań obowiązkowych do wykonania. Uczestnicy kursu będą mieli także okazję wziąć udział w wydarzeniach eTwinning Live dotyczących tematyki kursu. W trakcie całego kursu uczestnicy będą pracowali nad przygotowaniem różnego rodzaju infografik i przewodnika po zadaniu. Wszystkie zaprezentowane narzędzia są właściwe do zastosowania w działaniach projektowych i skutecznie oddziałują na partnera projektu w przekazie informacji.

Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety programów z wykorzystaniem ich w działaniach projektowych.

 1. Pierwsze kroki w Easel
 • Jak stworzyć dobrą infografikę?
 • Przykłady wykorzystania infografik
 • Jak można wykorzystać infografikę w projekcie eTwinning? – padlet
 • Zakładanie konta Easel
 • eTwinning Live – zadanie 1
 1. Tworzenie infografiki w Easel

Bezpłatny program dający możliwość indywidualnego projektowania infografiki. Przyjazny interfejs pozwala z łatwością na zmiany kolorów, grafiki i tekstu.

 • Tworzenie infografiki w programie Easel – zadanie 2
 1. Przygotowanie grafiki w Piktochart

Piktochart helps you make your information beautiful.

Program oferuje w wersji podstawowej zestaw narzędzi i grafik pozwalających na przekształcenie informacji w obraz i wykonanie trzech projektów infografiki. Do dyspozycji mamy osiem gotowych szablonów, które możemy dowolnie modyfikować.

 • Rejestracja w programie i poznanie jego możliwości
 • Tworzenie infografiki w Piktochart – zadanie 3
 1. Wizualizuj to w Visual

Program umożliwia stworzenie diagramów i infografiki w prosty sposób korzystając z gotowych szablonów.

 • Rejestracja w programie i poznanie jego możliwości
 • Tworzenie infografiki w Visual – zadanie 4
 1. Fodley

Aplikacja umożliwiająca tworzenie zabawnych napisów z wykorzystaniem gotowych kreskówek lub gazet. Bardzo intuicyjny program pozwalający na umieszczanie wykonanej pracy na stronie internetowej lub TwinSpace.

 • Poznanie możliwości Fodley
 • Wykonanie dwóch przykładów pracy z programem – zadanie 5
 1. Przewodnik do działań – Snapguide

Snapguide pozwoli na stworzenie wirtualnego przewodnika po prezentowanych działaniach. Kursanci nauczą się krok po kroku, jak stworzyć taki przewodnik działania, aktywności i umieścić go na TwinSpace.

 • Rejestracja w programie i poznanie jego możliwości
 • Przygotowanie przewodnika wybranego działania – zadanie 6
 1. Umieszczanie infografik na TwinSpace i stronach internetowych

Natłok informacji docierających do nas z różnych kanałów spowodował, że lepiej przyswajamy obraz, który znany jest nam od starożytności. To właśnie taki przekaz dzisiaj dociera do nas najszybciej. Przedstawianie rezultatów działań w sposób graficzny zwraca uwagę odbiorcy na najważniejsze elementy.

 • Zalety infografiki
 • Publikowanie na TwinSpace i stronie internetowej
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Zaliczenie kursu

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. W module 2 i 4 otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci czatu, na którym mogą uzyskać pomoc koleżeńską dotyczącą problemów związanych treściowo z zadaniami w modułach. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy dzień – nowe zadanie. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl