Tydzień z Deck.Toys - edukacyjny pokój zagadek

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać aplikację DeckToys  do tworzenia materiałów edukacyjnych. Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość poznania funkcje i możliwości aplikacji DeckToys, pozwalające na tworzenie dynamicznych i interaktywnych lekcji. Kurs wprowadzi uczestników w świat współpracy z sztuczną inteligencją w kontekście edukacji.  Uczestnicy nauczą się tworzyć materiały edukacyjne, które nie tylko przekazują wiedzę, ale również angażują uczniów. Dowiedzą się jak przygotowywać edukacyjne pokoje zagadek  we współpracy z AI.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie uruchamiania programów,
 • także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem,
 • warunkiem koniecznym jest posiadanie adresu mailowego, który jest przypisany do:
  • platformy Office 365 (Teams) – konto Microsoft lub
  • usługi Google Workspace for Education (dawniej GSuite)
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie możliwości wykorzystania platformy Deck.Toys podczas lekcji oraz w projektach edukacyjnych, a także:

 • zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjami i możliwościami aplikacji DeckToys;
 • nauczenie uczestników, jak skutecznie integrować sztuczną inteligencję w procesie tworzenia materiałów edukacyjnych;
 • zapewnienie uczestnikom praktycznych umiejętności projektowania edukacyjnych pokoi zagadek;
 • zachęcanie do dzielenia się pomysłami i doświadczeniami pomiędzy uczestnikami kursu w celu budowania inspirującej społeczności edukatorów korzystających z DeckToys.

Kurs składa się z 6 modułów:

Treści kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny poparty przykładami oraz siedem obowiązkowych zadań do wykonania. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku.

Moduł 1 Na dobry początek - wprowadzenie do aplikacji.

 • Odkrywamy aplikację Deck.Toys
 • Podróż po escape roomie - na dobry na początek
 • Zakładanie konta
 • Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.

Moduł 2 Spacerkiem po zasobach Deck.Toys – prezentacja ćwiczeń.

 • Zasoby DeckToys
 • Zasoby społeczności DeckToys
 • Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2

Moduł 3 Aktywności - narzędzia do tworzenia ćwiczeń.

 • Zestaw do nauki (słowniczek pojęć)
 • Materiał filmowy „ Tworzenie słownika pojęć z AI”
 • Aktywności w grze edukacyjnej
 • Rodzaje aktywności
 • Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 3a i 3b.

Moduł 4 Nauczanie języków z Deck.Toys.

 • Deck.Toys na lekcjach języka obcego.
 • Pomysły na edukacyjne pokoje zagadek przygotowane przez AI.
 • Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4

Moduł 5 Escape room -  pokoje edukacyjne z Deck.Toys.

 • Escape room – cyfrowy pokój zagadek.
 • Tworzenie haseł.
 • Przygotowanie edukacyjnego pokoju zagadek.
 • Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 5a i 5b

Moduł 6 Deck.Toys w projektach eTwinning

 • Deck.Toys w projektach eTwinning
 • Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 6.

Zasady pracy

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

 1. Regulamin, harmonogram i zasady oceniania:Kurs „Tydzień z Deck.Toys” trwa tydzień (poniedziałek-poniedziałek) i składa się z 6 modułów.

 2. Moduły kursu dotyczą aplikacji Deck.Toys.

 3. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania wszystkich zadań w każdym z sześciu modułów kursu.

 4. Moduły składają się z części instruktażowej oraz zadaniowej.

 5. Terminy uruchamiania poszczególnych modułów: wszystkie moduły są dostępne dla uczestnika przez cały okres trwania kursu tak, aby miał on możliwość pracy w dogodnym dla siebie czasie. Kurs otwierany jest w poniedziałek o godz.9.00.

 6. Zadania są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy

 7. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) uczestnik jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.

 8. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać w “Forum pomocy” lub zadawać trenerowi poprzez wysłanie wiadomości.

 9. Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym zasadom poszanowania praw autorskich.

 10. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.

 

Autorka kursu: Małgorzata Woźniak

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl