Tydzień z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej oraz sztucznej inteligencji w edukacji

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość i sztuczną inteligencję.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pobierania programów, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK, AR i AI w pracy dydaktycznej
 • poznanie  aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia materiałów edukacyjnych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Kurs wprowadzi cię w tajniki wykorzystania AR i AI w procesie dydaktycznym, czyli rzeczywistości rozszerzonej oraz sztucznej inteligencji. Dowiesz się jak wykorzystać elementy nowych technologii do uatrakcyjnienia zajęć oraz wzbogacenia formy przekazywanej wiedzy. Poznasz narzędzia ułatwiające pracę nauczyciela, jak również te wspomagające samodzielne ćwiczenie języka obcego. interaktywną znajdujące się w internecie.

Treści kursu zostały podzielone na 7 modułów, każdy z nich przypada na 1 dzień.

 • Moduł 1 to wprowadzenie i wyjaśnienie czym jest AI (sztuczna inteligencja), AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość). Ponadto uczestnik zapozna się z krótką historią AR/VR oraz pozna zagrożenia związane z korzystaniem z VR przez nieletnich.
 • W module 2 uczestnicy poznają i przetestują szereg aplikacji wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie.
 • W module 3 uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać Ai do pisania tekstów i czym jest tak zwane wspomaganie bloggerów. Ponadto poznają portal do ćwiczenia pisania tekstów po angielsku.
 • Moduł 4 skupia się na aplikacjach wykorzystujących sztuczną inteligencję do nauki języków obcych. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie.
 • W module 5 uczestnikom kursu zostaną przedstawione różne zasoby do wykorzystania AI przy tworzeniu materiałów na urządzenia interaktywne. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie.
 • Moduł 6 to przegląd różnych zastosowań sztucznej inteligencji, od rysowania i sztuki przez ożywianie rysunków po tworzenie muzyki. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie.
 • W module 7 uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać teksty pisane przez sztuczną inteligencję, przetestują narzędzie do wykrywania AI.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych oraz wykorzystania sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści szkoleniowe

 1. AR & VR
 2. Aplikacje AR wspierające naukę
 3. Pisanie z AI
 4.  Nauka języka z AI
 5.  Przygotowanie przez Ai materiałów stymulujących
 6.  Zabawy i Edukacja z AI
 7.  Jak się nie dać oszukać AI
 8. Podsumowanie

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2 i 3 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zasady oceniania

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań.

Autorem kursu jest Sylwester Zasoński

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl