Tydzień z witrynami do tworzenia Flashcards

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, nauczycieli języków obcych nauczających na wszystkich etapach edukacji, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia do tworzenia flashcards.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia folderów, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo iż prezentowane podczas kursu narzędzia są dostępne wyłącznie w wersji anglojęzycznej, do ich realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego ponieważ materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej;
 • poznanie przykładowych narzędzi Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela;
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych;
 • umiejętne organizowanie samokształcenia;
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą poznawać narzędzia do tworzenia flashcards. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności wypracowania własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • W module 1 uczestnicy  zapoznają się z pomysłami na zabawy z flashcards. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć flashcards przy użyciu narzędzia flashcard.online. Otrzymają dostęp do filmu, tutoriala oraz przykładowego zestawu flashcards. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia flashcards przy użyciu cram.com. Otrzymają dostęp do materiałów, które pomogą pracować z narzędziem. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 uczestnicy zapoznają się z możliwościami narzędzia cobocards.com. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • Moduł 5 to możliwość poznanian narzędzia FlashDecks.com. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.
 • W Podsumowaniu uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

 1. Gry i zabawy z flashcards
 • Sposoby na zabawy z flashcards podczas zajęć z uczniami
 • Flashcard Games for Kids – film
 • Games with Flashcards for Kids – film
 • 5 Ideas for How To Use Flashcards – film
 • Przykładowe pomysły na zabawy z flashcards – plik
 • Zadanie 1
 1. Flashcard.online 
 • Tworzenie i edytowanie flashcards przy użyciu narzędzia flashcard.online
 • Zapisywanie zestawu flashcards w formie pdf
 • Jak stworzyć flashcards przy użyciu strony flashcard.online – film
 • Jak korzystać z narzędzia flashcard.online – tutorial – plik
 • House - przykład zestawu kart – plik
 • Zadanie 2
 1. Cram.com 
 • Zakładanie konta na stronie cram.com
 • Tworzenie i edytowanie flashcards
 • Zapisywanie zestawu flashcards
 • Opcje dodatkowe narzędzia.
 • com Flashcard Tutorial – film
 • Jak korzystać z cram.com – tutorial – plik
 • Winter – przykład zestawu kart – plik
 • Zadanie 3
 1. Cobocards.com 
 • Zakładanie konta/logowanie do konta
 • Tworzenie zestawu flashcards
 • Publikowanie zestawu flashcards
 • Jak korzystać z CoboCards – tutorial – plik
 • Christmas Riddles – przykład zestawu flashcards – link
 • Zadanie 4 
 1. Flashdecks.com 
 • Zakładanie/logowanie do konta
 • Tworzenie flashcards
 • Nauka online z flashcards.
 • Jak korzystać z Flashdecks – tutorial – plik
 • Winter – przykład zestawu flashcards – link
 • Zadanie 5

 Podsumowanie 

 • Ankieta ewaluacyjna
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne 

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach. Podsumowanie zostanie odsłonięte najpóźniej w ostatnim dniu kursu, w którym udostępniona zostanie ankieta ewaluacyjna oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań.

Autorka kursu: Anna Urbasik.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl