Tydzień z Genial.ly – część 2

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji Genial.ly do tworzenia wideoprezentacji, gry typu Sequence Maze (labirynt), pokoju zagadek (escape room) oraz innych materiałów edukacyjnych. Uczestnicy kursu dowiedzą się również, jak umieszczać opracowane przez siebie materiały w karcie projektu eTwinning. Kurs jest kontynuacją pierwszej części szkolenia Tydzień z Genial.ly, w związku z czym adresowany jest do osób, które ukończyły pierwszą część kursu lub które posiadają podstawową wiedzę dotyczącą korzystania z aplikacji.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, tworzenia folderów, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo iż prezentowana podczas kursu aplikacja jest dostępna wyłącznie w wersji anglojęzycznej, do jego realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego, ponieważ materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie przykładowego narzędzia Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą poznawać narzędzia do tworzenia wideoprezentacji, gry typu Sequence Maze (labiryntu), pokoju zagadek (escape room) oraz innych materiałów edukacyjnych dostępnych w ramach wykorzystania bezpłatnych narzędzi aplikacji Genial.ly. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

W module 1 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia wideoprezentacji w aplikacji Genial.ly, wstawiania interaktywnych elementów oraz animacji do edytowanego materiału, otrzymają również dostęp do przykładowej prezentacji. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.

W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć grę typu Sequence Maze (labirynt), zapoznają się z instrukcją tworzenia gry. Otrzymają dostęp do przykładowych gier opracowanych w języku polskim. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.

W module 3 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia pokoju zagadek (escape room) oraz innymi funkcjami aplikacji przydatnymi do tworzenia pokoju zagadek. Otrzymają dostęp do przykładowej gry oraz innych materiałów, które mogą być włączone do pokoju zagadek. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.

W module 4 uczestnicy zapoznają się z instrukcją umieszczania materiałów wykonanych w aplikacji Genial.ly w karcie projektu eTwinning (TwinSpace). Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.

Moduł 5 – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

Wideoprezentacja

 • Zakładanie konta w aplikacji Genial.ly
 • Tworzenie wideoprezentacji w aplikacji Genial.ly
 • Dodawanie interaktywnych elementów do prezentacji
 • Dodawanie animacji do prezentacji
 • Publikowanie wykonanej pracy
 • Wstawianie informacji w polu Tooltip – film
 • Wstawianie obrazu w polu Window – film
 • Włączanie muzyki i dźwięku do prezentacji – film
 • Przykładowa wideoprezentacja – link
 • Zadanie 1

Gra typu Sequence Maze (labirynt)

 • Tworzenie gry typu Sequence Maze – wybór szablonu
 • Układanie pytań/zagadek w labiryncie
 • Linki do przykładowych gier typu Sequence Maze
 • Zadanie 2

Pokój zagadek (escape room)

 • Pokój zagadek (escape room) – wybór szablonu
 • Pokój zagadek (escape room) – tworzenie zagadek
 • Wstawianie interaktywności w polu tekstowym – film
 • Dodawanie innych prac stworzonych w aplikacji Genial.ly do pokoju zagadek
 • Inne funkcje aplikacji Genial.ly przydatne w tworzeniu pokoju zagadek – quizy
 • Inne funkcje aplikacji Genial.ly przydatne w tworzeniu pokoju zagadek – plakaty
 • Link do przykładowego pokoju zagadek
 • Linki do innych materiałów, które można wstawić do pokoju zagadek
 • Zadanie 3

Umieszczanie i osadzanie prac w karcie projektu (TwinSpace)

 • Umieszczanie linku do materiału przygotowanego w Genial.ly w karcie projektu
 • Osadzanie materiału przygotowanego w Genial.ly w karcie projektu
 • Link do testowej karty projektu
 • Jak oceniasz pracę z aplikacją Genial.ly?
 • Zadanie 4

  Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach:

Moduły 1 i 2 zostaną odsłonięte w poniedziałek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do środy, do godz. 23.55.

Moduły 3 i 4 zostaną odsłonięte w czwartek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55.

Moduł 5 zostanie odsłonięty najpóźniej w ostatnim dniu kursu, w którym udostępniona zostanie ankieta ewaluacyjna oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem. 

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach których uzyska nie mniej niż 12 punktów (75%) z sumy zaliczeń wszystkich zadań.

Autorką kursu jest Aneta Wilk.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl