Tydzień z Wakelet

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności  online.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
  • posiadanie konta pocztowego,
  • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
  • umiejętność pobierania aktualizacji dla przeglądarek internetowych.

Cele i opis kursu

Celem kursu jest przedstawienie możliwości programu Wakelet. W sześciu modułach zostanie omówione korzystanie z programu i tworzenie własnych kolekcji Wakelet:

  • Rejestracja
  • Zasoby i społeczność Wakelet
  • Tworzenie kolekcji
  • Współpraca z Wakelet
  • Spaces

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu Wakelet i znalezienia sposobów wykorzystania programu w projektach eTwinning.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.plNabór uczestników odbywa się poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, a kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy, umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania w wyznaczonych terminach.

Autorka kursu: Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl