Tydzień z hologramami

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z hologramami w projekcie eTwinning” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą rozpocząć działalność projektową z wykorzystaniem nowoczesnych, darmowych programów online i zaplanowania wykorzystania platformy eTwinning w realizowanych projektach.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, pobierania aplikacji,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
 • umiejętność pobierania aktualizacji dla przeglądarek internetowych.

Cele kursu

 • poznanie możliwości, jakie daje współpraca w ramach eTwinning,
 • poznanie programów umożliwiających zastosowanie hologramów,
 • poznanie narzędzi do tworzenia hologramów i planowanie zadań z wykorzystaniem hologramów,
 • poznanie zasad przygotowania dobrego jakościowo projektu,
 • poznanie programów umożliwiających przedstawienie działań w formie hologramu – nowoczesna technologia ICT,
 • umiejętność pracy w zespole nauczycieli i wymiana doświadczeń,
 • zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w działaniach eTwinningowych.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych, a także 6 zadań obowiązkowych do wykonania. W trakcie całego kursu uczestnicy będą poznawali narzędzia i ich możliwości, a także zastanowią się nad ich wykorzystaniem w swoich eTwinningowych projektach. Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać możliwości zaprezentowanych narzędzi.

 1. Holapex – w tym module uczestnicy zapoznają się z możliwościami programu, stworzą przestrzeń z pomysłami na wykorzystanie programu w projektach. Wykonają według instrukcji trenera piramidę do wyświetlania hologramów. Pobiorą aplikację Holapex na telefon lub tablet.
 2. Holapex – tworzenie hologramów – moduł poświęcony tworzeniu i wyświetlaniu hologramów.
 3. Holapex Hologram Video Maker – pobranie aplikacji, zapoznanie się z zasadami jej działania.
 4. Tworzenie własnego filmu – moduł poświęcony stworzeniu własnego autorskiego filmu z materiałów przygotowanych do wyświetlania hologramowego.
 5. Quiver – poznanie programu i jego możliwości, rejestracja.
 6. Quiver – wykonanie rysunków hologramowych. Przestrzeń do wymiany pomysłów na wykorzystanie możliwości programu w działaniach projektowych.
 7. Podsumowanie: ankieta ewaluacyjna.

Regulamin kursu

 1. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania każdego z 6 modułów kursu.
 2. Do realizacji modułu niezbędne jest wykonanie wszystkich zadań określonych jako obowiązkowe w instrukcjach do danego modułu. Jedynie pełna realizacja zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu przez prowadzącego.
 3. W przypadku napotkania trudności, kursant jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników poprzez forum pomocy.
 4. Na ukończenie jednego modułu przeznaczony jest jeden dzień.
 5. Zaległości w realizacji zadań modułowych przekraczające 3 dni skutkują usunięciem z kursu.
 6. Jeśli kursant zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku.
 7. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od usunięcia kursanta posiadającego zaległości dłuższe niż dziewięciodniowe, jednak kursant jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania.
 8. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie kursantom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy kursanci powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 9. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 10. Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.
 11. Wszystkie materiały zamieszczane w realizowanych modułach winny być wykonane samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich.
 12. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 13. Po ukończeniu kursu uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu.
 14. Kurs jest bezpłatny.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl