Tydzień z lekcją AI w kwadrans

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami programu eTwinning. Kurs adresowany jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą rozwinąć i usprawnić swój warsztat pracy dydaktycznej przy wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji (AI). Kurs jest dedykowany nauczycielom wszystkich przedmiotów na każdym poziomie edukacyjnym.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • posiadanie konta pocztowego gmail,
 • umiejętność sprawnego korzystania z przeglądarki internetowej,
 • umiejętność wykonywania zrzutów ekranu,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pobierania plików i zarządzania plikami.

Opis kursu

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • MODUŁ 1 (poniedziałek) – KWADRANS Z TE(K)STEM – poznanie aplikacji do generowania pytań otwartych i zamkniętych na podstawie materiału tekstowego i materiału wideo. Uczestnicy wykonają obowiązkowo zadanie 1.
 • MODUŁ 2 (wtorek) – KWADRANS Z OBRAZEM – tworzenie i edycja wizualnych materiałów dydaktycznych. Uczestnicy wykonają obowiązkowo zadanie 2.
 • MODUŁ 3 (środa) – KWADRANS Z NARRACJĄ – tworzenie opowiadań edukacyjnych, tłumaczenie tekstów na dowolny język. Uczestnicy wykonają obowiązkowo zadanie 3.
 • MODUŁ 4 (czwartek) – KWADRANS Z KONCEPTUALIZACJĄ – organizowanie sesji brainstormingowych i współpracy online. Uczestnicy wykonają obowiązkowo zadanie 4.
 • MODUŁ 5 (piątek) – KWADRANS Z FILMEM – proste przetwarzanie tekstów w atrakcyjne wizualnie filmy dydaktyczne. Uczestnicy wykonają obowiązkowo zadanie 5.
 • MODUŁ 6 (sobota) – KWADRANS Z SŁUCHANIEM – poznanie platformy do syntezy mowy i do tworzenia plików audio. Uczestnicy wykonają obowiązkowo zadanie 6.
 • MODUŁ 7 (niedziela) – KWADRANS Z INDYWIDUALIZACJĄ – poznanie aplikacji generującej karty pracy i adaptowanie poziomu trudności zdań do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczestnicy wykonają obowiązkowo zadanie 7.
 • MODUŁ PODSUMOWANIE (niedziela-poniedziałek) – refleksje końcowe, ankiety ewaluacyjne, informacja zwrotna o kursie.
 • Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu nauczania. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie wykorzystywać wybrane narzędzia AI do tworzenia innowacyjnych i angażujących materiałów dydaktycznych

Po zrealizowanym szkoleniu uczestnik będzie znał narzędzia AI, które przyczyniają się  do zwiększenia efektywności przygotowywanych materiałów, a tym samym – prowadzonych zajęć. Uczestnik dowie się, w jaki sposób wykorzystywać aplikacje AI do personalizacji nauczania. Zdobędzie kompetencje cyfrowe niezbędne w nowoczesnym świecie edukacji. Odkryje nowe sposoby na wzbogacenie swoich lekcji i projektów.

Treści szkoleniowe

W kursie przedstawiono następujące narzędzia i aplikacje:

 • Adobe Firefly
 • QuestionWell
 • Quillbot
 • ElevenLabs
 • MagicPadlet
 • Diffit
 • DataNumen
 • Lumen5

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów przewidzianej w kursie (15 z 20 punktów).

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum uczestników kursu”.  Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, jeden moduł każdego dnia. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl