Tydzień z podcastami w edukacji

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami programu eTwinning i chcą nagrywać audycje internetowe.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność pobierania i instalowania programów i aplikacji,
 • umiejętność korzystania z internetu (np. wyszukiwanie grafiki).

Cele kursu

Celem kursu jest przygotowanie do nagrywania tematycznych audycji internetowych zwanych podcastami. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zaplanować audycję internetową, stworzyć logo podcastu, przygotować intro muzyczne, a także nagrać cały odcinek.

Opis kursu

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • MODUŁ 1 (poniedziałek-wtorek) – Planowanie podcastu – opracowywanie ogólnego planu audycji internetowej.
 • MODUŁ 2 (wtorek-czwartek) – Cover art – stworzenie okładki podcastu będącej logo audycji.
 • MODUŁ 3 (czwartek-sobota) – Intro muzyczne – nagranie intro muzyczno-tekstowego w programie do nagrywania i obróbki dźwięku.
 • MODUŁ 4 (sobota-poniedziałek) – Pierwsza audycja – nagranie kilkuminutowego podcastu zawierającego okładkę oraz cover art i umieszczenie go w serwisie do odsłuchiwania podcastów.

W kursie przedstawiono następujące narzędzia i aplikacje:

 • Evernote
 • Snappa
 • Audacity
 • Podomatic

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie.

Autorem kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Kurs jest realizowany przez Internet na platformie zdalnego nauczania Moodle (https://kursy.etwinning.pl). Nabór Uczestników prowadzony jest poprzez formularz udostępniony na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Certyfikat należy pobrać zaraz po ukończeniu kursu, a najpóźniej w ciągu tygodnia od ukończenia szkolenia. Po tym czasie pobranie nie będzie już możliwe.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl