Tydzień z tworzeniem filmów

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia do tworzenia       materiałów filmowych. Uczestnicy kursu dowiedzą się również jak publikować opracowane przez siebie materiały.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem oraz urządzeniem mobilnym w zakresie pobierania programów, nagrywania filmów i robienia zdjęć umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Zaleca się, aby przed rozpoczęcie kursu uczestnicy mieli założone i aktywne konto pocztowe

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie  aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia materiałów filmowych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają 3 programy do tworzenia filmów pozwalające utworzyć relacje, podsumowanie działań projektowych, zrobić klip promocyjny lub edukacyjny materiał wideo. Programy te doskonale wpisują się w  realizację podstawy programowej. 

Treści kursu zostały podzielone na 3 moduły.

 • W module 1 uczestnicy kursu poznają program InShot, aplikację do edycji wideo i zdjęć. Apka dostępna na  Android jak również na urządzenia z systemem iOS, której można używać zarówno do podstawowej, jak i zaawansowanej edycji. Dzięki bogactwu możliwości programu w czasie „Tygodnia z tworzeniem filmów” powstaną materiały wideo ze zdjęć oraz klipy filmowe. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 1a i 1b.
 • W module 2 uczestnicy dowiedzą się jak szybko i sprawnie stworzyć filmy w Canvie.  Kursanci stworzą wysokiej, jakości filmy z animacjami i muzyką lub nagraniem mp3. Będą mieli okazje przygotować film ze zdjęć oraz z ujęć wideo. Skorzystają z możliwości programu i zrobią materiał edukacyjny na TikToka. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 2a i 2b.
 • W module 3 uczestnikom kursu w tworzeniu filmów będzie pomagała sztuczna inteligencja, a to za sprawą programu Magisto. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści szkoleniowe

 1. InShot
 • wprowadzenie i instalowanie aplikacji
 • tworzenie filmu ze zdęć
 • realizacja materiału wideo z ujęć filmowych
 • zadanie 1a i 1b
 1. Canva
 • wprowadzenie i zakładanie konta edukacyjnego
 • tworzenie filmów ze zdjęć w Canvie
 • przygotowanie w Canvie na TikToka
 • realizacja materiału filmowego
 • zadanie 2a i 2b
 1. Magisto
 • wprowadzenie, zakładanie konta, instalowanie aplikacji
 • tworzenie krótkich filmików ze zdjęć
 • przygotowanie filmów z plików wideo.
 •  zadanie 3
 1. 4. Podsumowanie
 • ankieta ewaluacyjna nr 1
 • ankieta ewaluacyjna nr 2
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2 i 3 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zasady oceniania

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach, których uzyska nie mniej niż 5 punktów (100%).

Osoby, które wykonają wszystkie zadania modułowe zgodnie z wytycznymi sylabusa do kursu i uzyskają wymaganą liczbę punktów będą mogły z poziomu sekcji „Podsumowanie” wygenerować certyfikat ukończenia kursu.

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl