Tydzień z Web 2.0 i Sztuczną Ineligencją

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy planują lub realizują już projekty eTwinning. Podczas szkoleniu zaprezentowane zostaną narzędzia Web 2.0 oraz aplikacje z modułem Sztucznej Inteligencji. Uczestnicy kursu będą mieli okazję poznać następujące programy: TokkingHeads, Voki, Animoto, PosterMyWall, Answergarden, Padlet z AI, ElevenLabs.
Wszystkie narzędzia i aplikacje omawiane na kursie mogą być z powodzeniem wykorzystane podczas projektów eTwinning .
Materiały kursu opracowane są w postaci plików pdf oraz materiałów filmowych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają narzędzia Web 2.0 oraz aplikacje z modułem Sztucznej Inteligencji. Uczestnicy kursu będą mieli okazję poznać następujące programy: TokkingHeads, Voki, Animoto, PosterMyWall, Answergarden, Padlet z AI, ElevenLabs i nauczą się wykorzystywać je w praktyce.

W module 1 uczestnicy poznają TokingHedns,Voki i Animoto –narzędzia online, które dają ciekawe efekty końcowe w postaci mówiących awatarów oraz pokazu wideo. Doskonale sprawdzą się w projektach eTwinning do zaprezentowania członków grupy projektowej i ich opiekunów. Uczestnicy kursu wykonają zadania: 1a, 1b i 1c.

W module 2 uczestnicy poznają Padlet- narzędzie do tworzenia i zamieszczania informacji w formie: notatek, rysunków, filmów. Drugim narzędziem jest  Animoto, aplikacja pozwalająca na tworzenie krótkich filmików. A także PosterMyWall program pozwalający na tworzenie i udostępnianie ciekawych plakatów. 

Uczestnicy kursu wykonają zadania: 2a, 2b, 2c.

W module 3 uczestnicy kursu pokajają aplikację  ElevenLabs, oferująca funkcję zamiany tekstu na mowę, doskonale nadającą się do zastosowania na różnych etapach projektów. Można wykorzystać ją do stworzenia wirtualnych wizytówek podczas prezentacji partnerów projektowych.  Generowanie realistycznych  głosów, będzie niezastąpiona podczas współtworzenia książeczek, opowiadań, czy prezentacji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji generującej głos może stanowić ciekawy element podsumowania działań w projekcie. Ponadto, wielojęzyczność tej aplikacji może stać się inspiracją do różnorodnych aktywności w ramach projektu. Uczestnicy kursu wykonają zadanie: 3

W module 4 uczestnicy poznają AnswerGarden i Padlet – dwa bardzo proste narzędzia, pozwalające na szybkie uzyskiwanie odpowiedzi na zadane pytanie lub gromadzenie np. zestawu pojęć, słownictwa itp. Taka forma może być wykorzystywana przez nauczyciela do zbierania informacji i wykorzystywania jej do planowania i zmian w procesie nauczania.

Uczestnicy kursu wykonają zadania: 4a, 4b.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module „Podsumowanie”.

Cele kursu

 • przygotowanie nauczycieli do sprawnego posługiwania się wybranymi narzędziami Web 2.0,
 • nabycie umiejętności właściwego doboru narzędzia do formy prezentacji treści.
 • kształcenie nawyku poszanowania praw autorskich,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także 9 obowiązkowych zadań do wykonania. 

 1. Profile uczestników, czyli jak niebanalnie przedstawić siebie i uczniów 
  • TokkingHeads- multimedialne awatary z AI
  • Tworzenie awatarów w serwisie Voki 
  • Ruchome zdjęcia w Animoto
  •   Zadania: 1a,1b,1c 
 2. Prezentacja działań w projekcie
  • Padlet - narzędzie do współpracy
  • Nowe funkcje w aplikacji Padlet
  • Ruchome zdjęcia w Animoto
  • PosterMyWall – instrukcje i przykłady
  • Zadania: 2a, 2b, 2c
    
 3. Generator dźwięku w działaniach projektowych
 • Generowanie dźwięku ze sztuczną inteligencja
 • Zadanie: 4
 1. Głosowanie czyli jak szybko uzyskać informację zwrotną
  • AnswerGarden – sposób na szybkie uzyskanie informacji zwrotnej
  • Głosowanie w aplikacji Padlet
  • Zadania: 4a, 4b

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy” w każdym z modułów. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w trzech częściach.

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl