Tydzień z narzędziami eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności eTwinning na portalu.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
 • umiejętność pobierania aktualizacji dla przeglądarek internetowych.

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie funkcjonalności portalu ESEP eTwinning. W czterech modułach zostaną omówione następujące funkcjonalności: Rejestracja i profil, Wyszukiwania osób i projektów, Grupy, Fora partnerskie i tworzenie projektów. Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

Regulamin, harmonogram i zasady oceniania

 1. Kurs „Tydzień z narzędziami eTwinning” trwa tydzień (poniedziałek-poniedziałek) i składa się z 4 modułów.
 2. Moduły kursu dotyczą funkcjonalności portalu ESEP eTwinning.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania zadań w każdym z 4 modułów kursu.
 4. Moduły składają się z części instruktażowej oraz zadaniowej.
 5. Terminy uruchamiania poszczególnych modułów są następujące:
 • Moduł 0 – przed uruchomieniem kursu
 • Moduł 1  – poniedziałek, ok. godz. 9.00 (oddanie zadania: wtorek, godz. 22.00)
 • Moduł 2 – wtorek, ok. godz. 22.00 (oddanie zadania: czwartek, godz. 22.00)
 • Moduł 3 – czwartek, ok. godz. 22.00 (oddanie zadania: sobota, godz. 22.00)
 • Moduł 4 – sobota, ok. godz. 22.00 (oddanie zadania: poniedziałek, godz. 22.00)
 • Podsumowanie – sobota, ok. godz. 22.00 (wypełnienie ankiety: poniedziałek, godz. 22.00)
 1. Uczestnik powinien oddać zadanie przed uruchomieniem kolejnego modułu. Może oddać je w innym terminie, nie później jednak niż 3 dni po uruchomieniu kolejnego modułu.
 2. Zadania są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy.
 • Moduł 1 – 3 punkty (wpis na forum)
 • Moduł 2 – 3 punkty (przesłanie zadania)
 • Moduł 3 – 4 punkty (potwierdzenie wykonania zadania)
 • Moduł 4 – 5 punktów (4a – 2 punkty i 4b – 3 punkty; wpisy na forum)
 • RAZEM: 15 punktów
 1. Do ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia niezbędne jest uzyskanie 75% maksymalnej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów w tym kursie to 15 punktów, co oznacza, że uczestnik, który otrzyma 11,5 punktów ukończy kurs
 2. Po zaliczeniu kursu uczestnik pobiera i drukuje certyfikat z ostatniego modułu kursu.
 3. W przypadku napotkania trudności uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników.
 4. Zaległości w realizacji zadań przekraczające trzy dni skutkują usunięciem z kursu.
 5. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku.
 6. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od usunięcia uczestnika posiadającego zaległości dłuższe niż trzydniowe, jednak uczestnik jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania.
 7. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 8. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 9. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać w Forum pomocy lub zadawać mailowo trenerowi.
 10. Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym zasadom poszanowania praw autorskich. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.
 11. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 12. Kurs jest bezpłatny

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl