Tydzień z ClassTools

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z ClassTools” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy nauczycielskiej i w projektach międzynarodowych chcą wykorzystywać możliwości darmowych narzędzi i aplikacji dostępnych w Internecie.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
  • posiadanie konta pocztowego,
  • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Zalecaną przeglądarką internetową jest Mozilla Firefox. Użytkownik powinien upewnić się, że wtyczki Adobe Flash Player oraz Java są zaktualizowane w danej przeglądarce.

Nie jest wymagana znajomość aplikacji ani znajomość języka angielskiego.

Cele kursu

Celem kursu jest poznanie ośmiu aplikacji o charakterze widgetów internetowych. W modułach zostaną omówione narzędzia do zagospodarowania przestrzeni projektu, a także do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach różnych przedmiotów.

Opis kursu

Kurs trwa 7 dni i składa się z modułów podzielonych na 4 bloki tematyczne. Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów.

Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Mogą także korzystać z czatu i w razie potrzeby umówić się na konsultacje z trenerem lub innymi uczestnikami kursu.

Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 60-90 minut czasu. Czas ten przeznaczony będzie na zapoznanie się z instrukcjami i wykonanie zadań. Zadania są uruchamiane jedno po drugim. Oznacza to, że po zakończeniu danego modułu uruchamiany jest moduł kolejny. Moduły są uruchamiane sukcesywnie, nie ma możliwości uruchomienia wszystkich modułów pierwszego dnia. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami, podanymi w Sylabusie kursu dostępnym na platformie e-learningowej.

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Treści szkoleniowe

Moduł 0 – zadanie z wykorzystaniem eTwinning Live.

Moduł 1 – Napisy i profile – tworzenie profilu imitującego stronę Facebook, opracowanie tekstu w formie napisów filmowych.

Moduł 2 – Gry arkadowe i Pac-Man – przygotowanie quizów do minigier interaktywnych.

Moduł 3 – Wirtualne galerie obrazów – stworzenie wirtualnej galerii materiałów 3D.

Moduł 4 – Kody i diagramy – podchody edukacyjne i osie czasu.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl