Tydzień z ocenianiem kształtującym - część 2

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą poszerzyć wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego. Jest to kontynuacja kursu Tydzień z ocenianiem kształtującym, część 1.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu:

 • poznanie zasad oceniania kształtującego,
 • nabycie umiejętności monitorowania postępów w nauce uczniów,
 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają kolejne elementy oceniania kształtującego – techniki zadawania pytań oraz pytania kluczowe, dbanie o relacje z uczniami, zeszyty uczniowskie według zasad OK oraz wymienią się dotychczasowymi doświadczeniami w pracy z OK.

Treści szkoleniowe

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

1. Moje doświadczenia z ocenianiem kształtującym?

 • Materiał dydaktyczny.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Zadanie 1

2. Atmosfera, która sprzyja uczeniu się.

 • Materiał dydaktyczny
 • Zadanie 2

3.  Techniki zadawania pytań oraz pytania kluczowe

 • Materiał dydaktyczny.
 • Zadanie 3

4. Organizacja pracy na lekcji

 • Materiał dydaktyczny.
 • Zadanie 4

5. Zeszyt według zasad OK

 • Materiał dydaktyczny.
 • Zadanie 5

6. Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Małgorzata Łaska

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl