Tydzień z tablicą interaktywną

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatny program tworzenia materiałów edukacyjnych na urządzenia interaktywne.

Wymagania wstępne 

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pobierania programów, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie  aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia materiałów edukacyjnych na urządzenia interaktywne
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu Tydzień z tablicą interaktywną uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w tajniki darmowego oprogramowania OpenBoard, które jest dedykowane do interaktywnych materiałów dydaktycznych opartych na otwartych standardach. Jest uniwersalne i ergonomiczne. Pozwala to w pełni wykorzystać ich możliwości w różnych działaniach. Umożliwia także tworzenie, edytowanie i udostępnianie zasobów. OpenBoard to darmowe narzędzie do tworzenia lekcji.

Oprogramowanie do tablic interaktywnych i monitorów, kompatybilne z każdym projektorem i urządzeniem wskazującym. Kursanci zapoznają się z OpenBoard, które łączy w sobie prostotę tradycyjnych narzędzi dydaktycznych z korzyściami, jakie przynoszą technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Podczas tygodnia z tablicą interaktywną zostaną także przedstawione darmowe zasoby na tablice interaktywną znajdujące się w internecie.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • W module 1 „Jeden program - dowolna tablica interaktywna” kursu poznają program OpenBoard, aplikację do edycji tworzenia materiałów edukacyjnych na urządzenia interaktywne.. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2” uczestnicy przekonają się, że przygotowanie materiałów na zajęcia jeszcze nigdy nie było takie proste. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 „Interaktywna lekcja” uczestnicy  kursu przygotują interaktywna lekcję, dostosowaną do możliwości potrzeb swoich uczniów. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 „ Lekcja z widżetami” uczestnicy kursu sprawdzą w jaki sposób OpenBoard pozwala na integrację przygotowanych materiałów z komponentami zewnętrznymi. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 „Otwarte zasoby edukacyjne” uczestnikom kursu zostaną przedstawione różne zasoby do wykorzystania na urządzenia interaktywne. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści szkoleniowe

 1.  „Jeden program - dowolna tablica interaktywna”
 • wprowadzenie i instalowanie aplikacji
 • budowa programu OpenBoard
 • zadanie 1
 1.  „Jak zacząć pracę z OpenBoard?
 • organizacja pracy z aplikacją
 • przygotowania pierwszych materiałów edukacyjnych z  wykorzystaniem OpenBoard.
 • zadanie 2
 1.  Interaktywna lekcja
 • omówienie interakcji dostępnych w programie
 • przygotowanie materiałów z wybranymi interakcjami
 • zadanie 3

4. Lekcja z widżetami

 • dodatki do lekcji – interaktywne aplikacje
 • przygotowanie materiału edukacyjnego z widżetami
 • zadanie 4

5. Otwarte zasoby edukacyjne

 • otwarte zasoby na urządzenia interaktywne
 • baza materiałów do wykorzystania na tablice interaktywną
 • zadanie 5

Podsumowanie

 • ankieta ewaluacyjna nr 1
 • ankieta ewaluacyjna nr 2
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2 i 3 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl