Tydzień ze Scratchem – część 2

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z Scratch część II jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej chcą uzyskać wiedzę i umiejętności pozwalające na zastosowanie programowania w środowisku wizualnym Scratch.

Wymagania wstępne

Uczestnik kursu musi posiadać wiedzę i umiejętności zawarte w części pierwszej kursu – Tydzień ze Scratchem:

  1. Tworzenie nowego projektu, zapisywanie w przestrzeni swojego konta oraz udostępnianie linku
  2. Tworzenie obiektów (duszków), określanie stylu graficznego (kostiumu), określanie kierunku animacji obiektu
  3. Przypisywanie kodu do obiektów (duszków)
  4. Obsługa zdarzeń
  5. Stosowanie instrukcji warunkowych
  6. Stosowanie pętli
  7. Operacje matematyczne na zmiennych liczbowych

Opis kursu

Scratch jest środowiskiem programowania wizualnego. Doskonale nadaje się jako wprowadzenie do programowania. Uczeń poprzez zabawę poznaje podstawowe struktury programistyczne. Programowanie w tym środowisku odbywa się na zasadzie układania klocków programistycznych. Duża popularność tego środowiska sprawia, że w sieci Internet znaleźć można wiele gotowych rozwiązań oraz scenariuszy lekcji z uczniami.

Celem szkolenia jest wyćwiczenie wybranych konstrukcji programistycznych poprzez zastosowanie ich w praktyce. Uczestnicy szkolenia otrzymują do rozwiązania zadania, w których trzeba wykorzystać na raz wiele z poznanych w pierwszej części kursu konstrukcji.

Materiały do szkolenia zostały przygotowane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić uczestnikom poznawanie poruszanych zagadnień. W pierwszej części znajduje się treść zadania i opis działania programu. Następnie zamieszczane są wskazówki przydatne do rozwiązania, a na końcu pełne rozwiązanie. Uczestnicy szkolenia proszeni są o korzystanie z rozwiązań tylko w sytuacji awaryjnej.

Prezentowane materiały mogą być przydatne do prowadzenia lekcji wstępu do programowania w środowisku wizualnym z uczniami, którzy poznali podstawowe struktury programistyczne w Scratch lub z uczniami szczególnie zainteresowanymi tematyką, np. w ramach koła informatycznego.

Cele

Przedstawienie sposobu tworzenia bardziej zaawansowanych projektów wykorzystujących połączenie poznanych struktur programistycznych. Utrwalenie poznanych konstrukcji programistycznych poprzez łączenie ich działań w praktyce.

Treści szkoleniowe

W trakcie szkolenia uczestnicy ćwiczą:

  • Stosowanie instrukcji warunkowych oraz pętli
  • Zastosowanie zmiennych oraz list
  • Wykorzystanie animacji do tworzenia dynamicznych aplikacji.

Autorem kursu jest pan Dariusz Kwiecień.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z materiałem teoretycznym. W każdym module znajdują się zadania do wykonania. Za każde zadanie przydzielane są punkty. Zaliczenie szkolenia następuje po uzyskaniu przynajmniej 75% punktów.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl