Tydzień z LearningApps.org

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcą poznać LearningApps.org – bezpłatną platformę do tworzenia różnych ćwiczeń, prostych gier dydaktycznych i innych pomocy do wykorzystania w procesie dydaktycznym.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową. Przy wykorzystaniu różnego rodzaju multimediów, wskazane jest wyposażenie komputera w słuchawki i mikrofon. Mile widziane jest posiadanie przez uczestnika własnej strony WWW lub bloga, na których można osadzić wykonane interaktywne ćwiczenia. Nie jest to jednak warunek konieczny udziału w szkoleniu.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają LearningApps – bezpłatną platformę do tworzenia różnych ćwiczeń interaktywnych i prostych gier dydaktycznych, umożliwiającą założenie wirtualnej klasy i pracę z uczniami na platformie.

W module 1 uczestnicy założą konto na platformie LearningApps, poznają jej najważniejsze funkcje. Nauczą się wyszukiwania ciekawych aplikacji i dodawania ich do własnych zbiorów. Dowiedzą się też, jak udostępniać, publikować wykonane aplikacje i zapisywać je do odtwarzania w trybie offline. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy zajmą się tworzeniem ćwiczeń w szablonach z kategorii „Wybór” i „Przyporządkowanie”: MilionerTest jednokrotnego wyboru, Grupowanie i Odsłoń obrazek. Poznają przykłady ćwiczeń wykonanych w opisywanych szablonach. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

W module 3 uczestnicy poznają  wybrane szablony z kategorii „Sekwencja” i „Wpisywanie”. Nauczą się, jak tworzyć własne ćwiczenia w szablonach: Oś liczbowa, Zadanie z lukami i Krzyżówka. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3.

Moduł 4 poświęcony jest tworzeniu gier w przykładowych szablonach Quiz kilkuosobowy i Ustal kolejność z kategorii „Kilku graczy”. Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

W module 5 uczestnicy poznamy pracę w wirtualnej klasie. Założą klasę, dodadzą do niej uczniów, udostępnią im przygotowane przez siebie ćwiczenia. Zastanowią się także nad możliwościami wykorzystania tej formy pracy z uczniami. Wykonają obowiązkowe Zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module „Podsumowanie”.

Cele kursu

 • przygotowanie nauczycieli do sprawnego posługiwania się narzędziami oferowanymi przez platformę LearningApp,
 • opanowanie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych aplikacji – ćwiczeń,
 • nabycie umiejętności pracy z uczniami w wirtualnej klasie,
 • nabycie umiejętności publikowania i udostępniania uczniom przygotowanych ćwiczeń na platformie LearningApps, za pomocą linku, kodu embed i QR kodu,
 • opanowanie umiejętności zapisywania aplikacji w postaci pliku na wybranym nośniku i wykorzystywania jej w trybie offline,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Zakładanie konta i pierwsze kroki w LearningApps

 • Rejestracja i ustawienia konta w LearningApps
 • Pierwsze kroki w LearningApps
 • Porządkowanie zbiorów w menu Moje aplikacje
 • Udostępnianie, publikowanie i zapisywanie aplikacji do pliku
 • Zadanie 1
2. Tworzenie ćwiczeń – kategoria „Wybór” i „Przyporządkowanie”
 • Przykłady ćwiczeń wykonanych w szablonach prezentowanych w tym module
 • Od czego zacząć?
 • Tworzenie ćwiczenia w szablonie „Milioner”
 • Tworzenie ćwiczenia w szablonie „Test jednokrotnego wyboru”
 • Tworzenie ćwiczenia w szablonie „Grupowanie”
 • Tworzenie ćwiczenia w szablonie „Odsłoń obrazek”
 • Zadanie 2
3. Tworzenie ćwiczeń – kategoria „Sekwencja” i „Wpisywanie”
 • Przykłady ćwiczeń wykonanych w szablonach prezentowanych w tym module
 • Tworzenie ćwiczenia w szablonie „Oś liczbowa”
 • Tworzenie ćwiczenia w szablonie „Zadanie z lukami”
 • Tworzenie ćwiczenia w szablonie „Krzyżówka”
 • Zadanie 3
4. Tworzenie ćwiczeń – kategoria „Kilku graczy”
 • Przykłady ćwiczeń wykonanych w szablonach prezentowanych w tym module
 • Tworzenie gry dydaktycznej w szablonie „Quiz kilkuosobowy”
 • Tworzenie gry dydaktycznej w szablonie „Ustal kolejność”
 • Zadanie 4
5. Wirtualna klasa w LearningApps
 • Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami
 • Udostępnianie aplikacji uczniom w klasach
 • Zadanie 5
 • Podziel się pomysłem

Kurs obejmuje7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w trzech częściach.

Autorem kursu jest pan Marek Fularz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl