Tydzień z grami edukacyjnymi w projekcie (Minecraft Education Edition)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci kursu

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy planują wykorzystać gry komputerowe w nauczaniu oraz w realizacji projektów eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest posiadanie konta w usłudze Office 365 Education oraz urządzenia z systemem Windows 10 lub macOS. Wymagane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Minecraft: Education Edition to platforma edukacyjna pozwalająca na prowadzenie zajęć w świecie Minecrafta. Zapewnia dostęp do setek ustandaryzowanych konspektów lekcji i programów nauczania STEM, funkcji do użytku w klasie, samouczków dotyczących obsługi gry oraz inspirujących wyzwań konstruktorskich. Jest to doskonałe narzędzie do pracy w grupie, które pozwoli rozwinąć pomysłowość, kreatywność, umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Kursanci nauczą się poruszać w świecie Minecrafta, zarządzać grą i klasą, korzystać z gotowych scenariuszy lekcji oraz tworzyć własne, wykorzystywać narzędzia oceny i informacji zwrotnej.

Kursantom zostanie udostępniona przestrzeń do planowania i wykorzystania Minecraft: Education Edition w procesie tworzenia działań w projekcie i wskazanie dobrych praktyk eTwinning.

Cele kursu

 • zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystania Minecraft: Education Edition w procesie edukacyjnym
 • opanowanie przez uczestników poruszania się w świecie Minecrafta i wykorzystania ekwipunku i inwentarza
 • wykorzystanie funkcji gry do dokumentowania pracy i oceny formatywnej
 • tworzenie wyzwań konstruktorskich

Treści szkoleniowe

Moduł 0

 • nauczanie oparte o gry komputerowe – teoria

 Moduł 1

 • pobieranie i instalacja aplikacji Minecraft: Education Edition
 • konfiguracja gry
 • zmiana skórek postaci gracza
 • poruszanie się w świecie Minecrafta
 • korzystanie z ekwipunku i inwentarza
 • wykorzystanie samouczków
 • 1 obowiązkowe zadanie

Moduł 2

 • zarządzanie światami
 • pobieranie, importowanie i eksportowanie światów
 • konfiguracja ustawień klasy
 • 1 obowiązkowe zadanie

Moduł 3

 • wykorzystanie funkcji gry, takich jak aparat, książka i pióro oraz tablice do dokumentowania pracy uczniów oraz do oceny kształtującej, kontroli nauczycielskiej i współpracy w klasie
 • 1 obowiązkowe zadanie

Moduł 4

 • wykorzystanie wyzwań konstruktorskich w klasie
 • 1 obowiązkowe zadanie

Moduł 5

 • wykorzystanie funkcji gry wieloosobowej

Moduł 6

 • wykorzystanie gier w projektach eTwinning
 • przykłady dobrych praktyk

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez  formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forum pomocy. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.

Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do dnia zakończenia kursu (poniedziałek) do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione są ankiety ewaluacyjne.

Kurs jest bezpłatny.

Autorką kursu jest Katarzyna Zawiła-Dudzik.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl