Tydzień z Super Teacher Tools

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmową aplikację Super Teacher Tools do tworzenia interaktywnych gier i quizów.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, tworzenia folderów, posiadanie konta pocztowego oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo iż prezentowana podczas kursu aplikacja jest dostępna wyłącznie wersji anglojęzycznej, do jego realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego ponieważ wszystkie materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania metody gamifikacji w pracy dydaktycznej
 • poznanie przykładowego narzędzia Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą poznawać narzędzia do tworzenia interaktywnych gier i quizów dostępne w ramach bezpłatnej aplikacji Super Teacher Tools. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać zarówno na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

W module 1 uczestnicy zapoznają się z materiałami dydaktycznymi i wezmą udział w dyskusji na forum. Wymienią się doświadczeniami związanymi z wykorzystywaniem gier i quizów w dydaktyce, omówią korzyści jakie przynosi stosowanie metody gamifikacji w pracy dydaktycznej. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.

W module 2 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia quizu typu Who Wants to Be a Millionaire? (Milionerzy) oraz otrzymają dostęp do przykładowego quizu w języku polskim. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.

W module 3 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia gry typu Jeopardy (Teleturniej) oraz otrzymają dostęp do przykładowej gry w języku polskim. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.

W module 4 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia gry typu Speed Match (dopasowywanie odpowiedzi do pytań) oraz otrzymają dostęp do przykładowych gier w języku polskim. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.

W module 5 uczestnicy wezmą udział w dyskusji na forum i odpowiedzą na pytanie: „W jaki sposób zamierzasz wykorzystać poznaną w trakcie realizacji kursu aplikację w swojej pracy dydaktycznej oraz w trakcie realizacji projektów eTwinning?”. Uczestnicy umieszczą też link do jednej ze stworzonych przez siebie gier na treningowej TwinSpace. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.

Moduł 6 – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

 1. Metoda gamifikacji w dydaktyce
 • Film „Gamifikacja i wykorzystanie gier w edukacji” – Dorota Janczak
 • Gamifikacja – poradnik Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej
 • Zadanie 1
 1. Who Wants to Be a Millionaire? – quiz typu Milionerzy
 • Link do serwisu Super Teacher Tools
 • Who Wants to Be a Millionaire? – instrukcja tworzenia quizu
 • Link do przykładowej gry
 • Zadanie 2
 1. Jeopardy – teleturniej
 • Zakładanie konta w serwisie Super Teacher Tools
 • Jeopardy – instrukcja tworzenia gry
 • Idiomy polskie – link do przykładowej gry
 • Zadanie 3
 1. Speed Match – dopasowywanie odpowiedzi do pytań
 • Speed Match – instrukcja tworzenia gry
 • Parki narodowe – link do przykładowej gry
 • Powiedzenia i przysłowia – link do przykładowej gry
 • Zadanie 4
 1. Umieszczanie quizów i gier na treningowej TwinSpace
 • Umieszczanie linku do gry na ćwiczeniowej TwinSpace – instrukcja
 • Treningowa TwinSpace – link
 • Wiki – W jaki sposób zamierzasz wykorzystać poznaną w trakcie realizacji kursu aplikację w swojej pracy dydaktycznej oraz w trakcie realizacji projektów eTwinning?
 • Zadanie 5
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Inne funkcje aplikacji Super Teacher Tools
 • Inne narzędzia do tworzenia gier i quizów – linki
 • Zaliczenie

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe. Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Aneta Wilk.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl