Tydzień z newsletterem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z newsletterem przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności eTwinning korzystającymi z nowoczesnych rozwiązań dla edukacji. Newsletter to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych kanałów przeznaczonych do kontaktu np. z naszymi partnerami projektowymi, osobami pośrednio zainteresowanymi naszymi działaniami projektowymi. Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi od samego początku trwania naszego projektu, możemy odpowiednio zadbać o upowszechnianie działań i rezultatów. W ten sposób budujemy pozytywny wizerunek, który dociera do szerokiego grona odbiorców.

Wszystkie informacje o zakresie tematycznym i organizacji kursu znajdują się w Sylabusie. Podane są w nim między innymi terminy odsłaniania poszczególnych części kursu, terminy oddawania zadań, zasady zaliczenia i otrzymania certyfikatu. Z tego powodu przed rozpoczęciem pracy bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. Zachęcamy także do przedstawienia się na forum „Poznajmy się”.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, pobierania aplikacji.
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
 • umiejętność pobierania aktualizacji dla przeglądarek internetowych.

Przedstawiony program jest w języku angielskim, dzięki materiałom kursowym uczestnik kursu nie powinien mieć problemów z realizacją zadań.

Opis kursu

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają Mailchimp. Konto w wersji podstawowej jest za darmo i oferuje nam:

 • wysyłkę newsletterów – darmową do 2000 subskrybentów lub do 12 000 wiadomości,
 • modyfikację thank you page… –  możliwość wysyłania automatycznych wiadomości do osób, które na prowadzonej przez nas stronie zadeklarują, że chcą dowiedzieć się więcej o naszej działalności,
 • dodawanie gotowej listy maili.

Tworzenie samych newsletterów jest bardzo intuicyjne. Możemy:

 • zdecydować, jaki rodzaj „kampanii” chcemy zorganizować,
 • stworzyć różne grupy odbiorców – subskrybentów i wysyłać do nich określony newsletter,
 • zmienić nazwę nadawcy, np. jeśli chcemy wysłać życzenia świąteczne, możemy zaadresować je od Świętego Mikołaja,
 • podpiąć do newslettera statystyki, np. z Google Analytics,
 • udostępnić newslettera na portalach społecznościowych – Facebook, Twitter,
 • wybrać spośród 26 gotowych szablonów lub stworzyć swój własny wzór,
 • tworzyć newsletter z dynamicznym podglądem ostatecznej wersji dodając zdjęcia, filmy, oznaczenia mediów społecznościowych,
 • wybrać dzień i godzinę dostarczenia newslettera.

Cele kursu

 • poznanie możliwości, jakie daje współpraca w ramach eTwinning,
 • poznanie programów umożliwiających stworzenie newslettera,
 • planowanie zadań z wykorzystaniem newsletterów,
 • poznanie zasad przygotowania dobrego jakościowo projektu,

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

Regulamin kursu

 1. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania każdego z 5 modułów kursu.
 2. Do realizacji modułu niezbędne jest wykonanie wszystkich zadań określonych jako obowiązkowe w instrukcjach do danego modułu. Jedynie pełna realizacja zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu przez prowadzącego.
 3. W przypadku napotkania trudności, kursant jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników poprzez forum pomocy.
 4. Na ukończenie jednego modułu przeznaczony jest jeden dzień.
 5. Zaległości w realizacji zadań modułowych przekraczające 3 dni skutkują usunięciem z kursu.
 6. Jeśli kursant zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku.
 7. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od usunięcia kursanta posiadającego zaległości dłuższe niż dziewięciodniowe, jednak kursant jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania.
 8. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie kursantom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy kursanci powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 9. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 10. Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.
 11. Wszystkie materiały zamieszczane w realizowanych modułach winny być wykonane samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich.
 12. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 13. Po ukończeniu kursu uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu.
 14. Kurs jest bezpłatny.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl