Tydzień z narzędziownikiem nauczyciela języka obcego

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy wypróbować pracę ze sztuczną inteligencją (AI), wykorzystywać bezpłatne generatory zadań offline oraz skorzystać z możliwości wirtualnej tablicy na lekcji j. obcego. 

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pobierania programów, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK/AI w pracy dydaktycznej
 • poznanie  aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia materiałów edukacyjnych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu Tydzień z niezbędnikiem nauczyciela języka obcego uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w tajniki pracy ze sztuczną inteligencją, dzięki której możliwe jest tworzenie tekstów, kartkówek, sprawdzianów, scenariuszy lekcji jak również skuteczne motywowanie uczniów do nauki j. obcego w formie zabawy. Zapoznają się z darmowymi generatorami różnego rodzaju ćwiczeń przydatnych na lekcji języka obcego: wykreślanki, trimino, krzyżówki, łączenie wyrazów, przestawianie liter w wyrazach, bingo. Poznają również możliwości wirtualnej tablicy, która pomoże zorganizować i usprawnić pracę na lekcji.

Pod koniec kursu zostaną poproszeni o podzielenie się swoimi zasobami przydatnymi w trakcie pracy nauczyciela. Dzięki temu powstanie wirtualny zasobnik materiałów/aplikacji do nauki j. obcych.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • W module 1 uczestnicy kursu poznają tablicę Classroomscreen, która ma na celu lepszą organizację lekcji. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy przekonają się, że warto zmienić dobrze znane domino na nowa wersję gry, czyli trimino. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 uczestnicy  kursu przyjrzą się darmowym generatorom kart pracy. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3a oraz 3b.
 • W module 4 uczestnicy kursu sprawdzą jak można wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) na lekcji. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 uczestnicy kursu stworzą wirtualny zasobnik nauczyciela j. obcego. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami. Uczestnicy zapoznają się również z możliwościami jakie daje sztuczna inteligencja podczas prowadzenia zajęć.

Treści szkoleniowe

Treści szkoleniowe

 1. Tablica online
 • możliwości aplikacji Classroomscreen
 • zadanie 1
 1.  „Trimino”
 • przygotowanie materiałów w Trimino
 • zadanie 2
 1.  Generatory zadań offline
 • organizacja pracy z generatorami
 • przygotowania materiałów edukacyjnych z  wykorzystaniem generatorów.
 • zadanie 3a i 3b

4. Sztuczna inteligencja na lekcji j. obcego

 • wykorzystanie  AI na lekcji
 • zadanie 4

5. Wirtualny zasobnik nauczyciela j. obcego

 • tworzenie wirtualnego zasobnika
 • zadanie 5

Podsumowanie

 • ankieta ewaluacyjna nr 1
 • ankieta ewaluacyjna nr 2
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2, 3, 4 i 5 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącegoWarunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach, których uzyska nie mniej niż 6 punktów (100%).

Autorką kursu jest Malwina Kordus

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl