Tydzień z kodowaniem dla początkujących – RunMarco

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z kodowaniem dla początkujących – RunMarco” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy nauczycielskiej i w projektach międzynarodowych chcą wprowadzać naukę programowania i stosować podstawowe pojęcia związane z programowaniem wizualnym. Kurs adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem i nie mieli wcześniej doświadczenia związanego ze środowiskiem programowania wizualnego.  

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Nie jest wymagana znajomość programowania ani znajomość języka angielskiego.

Cele kursu

 • wprowadzenie podstawowych pojęć i zasad rządzących programowaniem wizualnym,
 • rozwijanie myślenia algorytmicznego i analitycznego,
 • budowanie fragmentów lekcji i mini-projektów z elementami programowania,
 • wymiana doświadczeń związanych z nauką programowania bez użycia komputera i z użyciem sprzętu komputerowego,
 • monitorowanie postępów uczniów w nauce programowania,
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Opis kursu 

Kurs dotyczy wprowadzenia nauczycieli, a w konsekwencji uczniów, w świat programowania wizualnego. Skupia się na podstawowych umiejętnościach dotyczących programowania na platformie ćwiczeniowej RunMarco. Instrukcje w RunMarco zostały oparte na popularnym języku Blockly (wykorzystanym m.in. w tutorialach z serii „Godzina Kodowania”), w związku z czym kurs może stanowić wstęp do bardziej zaawansowanych języków programowania. Dzięki systemowi zarządzania grupą uczniów wbudowanemu w platformę nauczyciele mają możliwość monitorowania nauki programowania swoich podopiecznych. Zaletą platformy jest fakt, że oprócz wersji webowej RunMarco można także pobrać na urządzenia z systemem iOS i Android (co pozwala na pracę poza środowiskiem szkolnym z wykorzystaniem smartfonów i/lub tabletów).

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

 • wprowadzanie prostych komend programowania na lekcjach w klasach 0-VI szkoły podstawowej,
 • rozpoznawanie algorytmów rządzących programowaniem,
 • samodzielne przećwiczenie wszystkich etapów programowania dostępnych na platformie,
 • stworzenie fragmentu konspektu zajęć w oparciu o materiały na platformie RunMarco,
 • monitorowanie postępów uczniów w osiąganiu umiejętności programowania na platformie RunMarco.

Platforma omawiana na kursie może być elementem wykorzystywanym w projektach eTwinning dotyczących popularyzacji nauki kodowania. Może być także wykorzystywana na lekcjach różnych przedmiotów, których celem jest nauka programowania najmłodszych uczniów.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl