Tydzień z Escape Room w projektach eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z Escape Room w projektach eTwinning przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności programu korzystającymi z nowoczesnych rozwiązań dla edukacji.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, pobierania aplikacji,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
 • umiejętność pobierania aktualizacji dla przeglądarek internetowych.

Cele kursu

 • poznanie możliwości, jakie daje współpraca w ramach eTwinning,
 • poznanie programów umożliwiających przygotowanie szyfrowanych zagadek,
 • zaprojektowanie scenariusza Escape Room do tematyki związanej z przyszłym lub realizowanym projektem eTwinning,
 • poznanie zasad przygotowania dobrego jakościowo projektu,

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

Regulamin kursu

 1. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania każdego z 6 modułów kursu.
 2. Do realizacji modułu niezbędne jest wykonanie wszystkich zadań określonych jako obowiązkowe w instrukcjach do danego modułu. Jedynie pełna realizacja zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu przez prowadzącego.
 3. W przypadku napotkania trudności, kursant jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników poprzez forum pomocy.
 4. Na ukończenie jednego modułu przeznaczony jest jeden dzień.
 5. Zaległości w realizacji zadań modułowych przekraczające 3 dni skutkują usunięciem z kursu.
 6. Jeśli kursant zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku.
 7. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od usunięcia kursanta posiadającego zaległości dłuższe niż dziewięciodniowe, jednak kursant jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania.
 8. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie kursantom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy kursanci powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 9. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 10. Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.
 11. Wszystkie materiały zamieszczane w realizowanych modułach winny być wykonane samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich.
 12. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 13. Po ukończeniu kursu uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu.
 14. Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich części kursu. Powinni jednak pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl