Tydzień z programowaniem na iPadzie

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z programowaniem na iPadzie przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy na zajęciach lekcyjnych i w projektach międzynarodowych chcą wykorzystywać iPady do nauki podstaw programowania. Kurs adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI szkoły podstawowej. Głównym celem kursu jest wprowadzenie do świata programowania przy użyciu aplikacji pobranych w sklepie AppStore.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • dostęp do iPada podczas trwania kursu,
 • umiejętność posługiwania się iPadem w zakresie pobierania i instalowania aplikacji,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Nie jest wymagana znajomość programowania ani znajomość języka angielskiego.

Cele kursu

 • zapoznanie z darmowymi aplikacjami do kodowania,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • wymiana doświadczeń w zakresie zajęć lekcyjnych i projektów związanych z użyciem iPada do nauki kodowania,
 • rozwijanie umiejętności programowania.

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest głównie dla nauczycieli, którzy mają dostęp do iPada podczas realizacji projektów i/lub zajęć lekcyjnych. Nauczyciel może pokazywać uczniom zasady programowania w aplikacjach na własnym sprzęcie lub wykorzystać iPady szkolne (jeśli szkoła posiada do nich dostęp). Promuje się także użycie modelu BYOD (Bring Your Own Device), w którym uczniowie mogą przynieść własne iPady (np. jeden na parę lub grupę uczniów). Kurs zakłada naukę podstaw programowania i jest wstępem do rozwijania umiejętności kodowania uczniów. Podczas kursu omówione zostaną następujące aplikacje pobrane w sklepie AppStore:

 • Daisy the Dinosaur – aplikacja o prostym interfejsie typu ‘drag and drop’ wprowadzająca w zasady rządzące światem komputerowym.  Poprzez wykonywanie serii komend uczestnicy, a następnie uczniowie dowiadują się, w jaki sposób wprawić postacie z ekranu monitora w ruch, a także co to jest pętla i iteracja (powtórzenie).
 • Scratch Junior – narzędzie wykorzystujące programowanie wizualne, blokowe. Młodszy kolega Scratcha, który pozwala uczniom nawet nieumiejącym czytać i pisać zaprogramować własne animacje, pokazy i mini-prezentacje. W sposób przyjazny użytkownikowi wprowadza w świat komend programowania.
 • Hopscotch – aplikacja o wielu możliwościach, pozwalająca na tworzenie animacji i gier. Interfejs podobny jest do znanego programu SCRATCH. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą dodawać obiekty, budować własne światy, a także dostosowywać zdarzenia, które sami ustalą.

Kurs zakłada również szeroką wymianę doświadczeń w zakresie innych aplikacji do kodowania dla uczniów. W trakcie kursu uczestnicy stworzą bank aplikacji rozwijających logiczne myślenie i poddadzą refleksji zastosowanie tych aplikacji w projektach eTwinning.

Kurs obejmuje 7 dni pracy i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl