Tydzień z generowaniem grafiki z AI

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać generatory grafiki oparte na sztucznej inteligencji do tworzenia materiałów edukacyjnych. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość generowania grafiki przy użyciu aplikacji wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Współpracując z narzędziami takimi jak Adobe FireFly, Microsoft Designer i Leonardo. AI stworzą niezwykłe ilustracje, które można będzie wykorzystać w procesie dydaktycznym. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak efektywnie korzystać z poszczególnych aplikacji. Uczestnicy kursu będą mogli wymieniać się pomysłami i wzajemnie inspirować się w tworzeniu pomocy dydaktycznych.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem. Posiadanie konta e -mail, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Oczekuje się także założenia kont w programach: Adobe FireFly, Microsoft Designer i Leonardo. AI

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazje poznać aplikacje: Adobe FireFly, Microsoft Designer i Leonardo. AI wspierane przez sztuczną inteligencję oraz ich wykorzystanie w edukacji. Przedstawione zostaną sposoby na wykorzystanie aplikacji w szkole. W czasie kursu powstaną materiały graficzne, które będą miały charakter edukacyjny. Uczestnicy kursu we współpracy z AI wygenerują niepowtarzane grafiki.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Kurs został podzielony na trzy moduły, pozwalające uczestnikom nabycie praktyczne umiejętności związane z narzędziami do generowania grafik z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

 • Moduł 1: Odkryj możliwości Adobe FireFly - W pierwszym module uczestnicy zanurzą się w świat Adobe FireFly, innowacyjnego narzędzia do tworzenia grafik na podstawie opisów tekstowych. Uzyskają wiedzę na temat:
  • Podstawowych funkcji Adobe FireFly: charakterystyka aplikacji  i proces zakładania konta.
  • Technik generowania obrazów z tekstu.
  • Technologii wypełnienia generatywnego, która umożliwia uzupełnianie i poprawianie istniejących obrazów.
  • Zadania do wykonania: 1a i 1b.
 • Moduł 2: Opanuj Microsoft Designer - zaawansowane techniki graficzne. Drugi moduł kursu skupia się na Microsoft Designer, narzędziu umożliwiającym zaawansowane tworzenie i edytowanie grafik. Uczestnicy nauczą się:
  • Zakładania konta i korzystania z zaawansowanych funkcji programu.
  • Tworzenia grafik z opisów tekstowych.
  • Usuwania tekstu i obiektów z obrazów, co znajdzie zastosowanie zarówno w kontekstach edukacyjnych, jak i komercyjnych.
  • Zadania do wykonania: 2a i 2b.
 • Moduł 3 Leonardo AI – rewolucyjny generator obrazów AI. W trzecim module kursu uczestnicy zgłębią Leonardo.AI, innowacyjny generator obrazów. Poznają:
  • Interfejs i funkcjonalności Leonardo.AI.
  • Proces rejestracji i konfiguracji konta.
  • Tworzenie wysokiej jakości grafik i animacji z wykorzystaniem algorytmów AI.
  • Zadania do wykonania: 3a i 3b.
 • Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Każdy z tych modułów został zaprojektowany tak, aby rozwijać umiejętności uczestników i przygotować ich do efektywnego stosowania nowoczesnych technologii graficznych w różnorodnych zastosowaniach.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie aplikacji: Adobe FireFly, Microsoft Designer i Leonardo. AI
 • tworzenie materiałów graficzno o charakterze edukacyjnym
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

 

Treści szkoleniowe

​​​
 1. Odkryj możliwości Adobe FireFly
 • FireFly -  informacje podstawowe
 • Generowanie obrazu na podstawie tekstu
 • Adobe Firefly - wypełnienie generatywne
 • Film instruktażowy
 • Zadanie 1a
 • Zadanie 1b

2. Opanuj Microsoft Designer - zaawansowane techniki graficzne

 • Informacje o aplikacji. Zakładanie konta
 • Tworzenie grafiki w praktyce – możliwości aplikacji
 • Image Creator  - generowanie obrazu na podstawie opisu.
 • Usuwanie tła z obrazu.
 • Usuwanie generatywne obiektów.
 • Materiał filmowy
 • Zadnie 2a
 • Zadanie 2b
 1. Leonardo AI – rewolucyjny generator obrazów AI
 • Jak zacząć i zarejestrować konto w Leonardo.AI?
 • Leonardo.AI – generowane grafiki.
 • Leonardo.AI - tworzenie animacji.
 • Materiał filmowy
 • Zadnie 3a
 • Zadanie 3b

4.  Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/kursy-internetowe Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23:55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach:

 • Moduł 1 zostanie odsłonięty w poniedziałek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do środy, do godz. 23.55.
 • Moduł 2 zostanie odsłonięty w środę do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55.
 • Moduł 3  zostanie odsłonięty w piątek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55.
 • Moduł Podsumowanie zostanie odsłonięty najpóźniej w ostatnim dniu kursu, Ta część zawiera ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl