Tydzień z GIMPEM

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą poznać podstawowe możliwości darmowego programu graficznego GIMP (wersja 2.10) i nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania możliwości programu z projektach eTwinning oraz codziennej pracy z grafiką.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem i internetem. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają wybrane możliwości programu GIMP. Jest to darmowa aplikacja, którą z powodzeniem można wykorzystywać zarówno do tworzenia prostych rysunków, zaawansowanej obróbki fotografii, jak i do tworzenia grafik na potrzeby Internetu. Podobnie jak Photoshop, program GIMP został wyposażony w szereg narzędzi (np. pędzel, zaznaczenie, gumka, wypełnienie, różdżka, powiększanie, klonowanie, wstawianie tekstu, skalowanie itp.) pozwalających wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane operacje na grafice, a w efekcie tworzyć atrakcyjne grafiki.

Treści kursu zostały podzielone na 4 moduły z zawartością merytoryczną.

W module 1 uczestnicy pobiorą i zainstalują program GIMP, poznają jego interfejs i nauczą się dostosowania interfejsu i okien do własnych potrzeb. Dowiedzą się, jak otwierać i zapisywać pliki, w jaki sposób wykorzystać narzędzia zaznaczania i przekształcania do modyfikacji obrazu, jak zapisać i wyeksportować projekt. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 2 uczestnicy poznają podstawowe narzędzia do rysowania prostych kształtów, linii, a także możliwość wykorzystania malowania symetrycznego. Zostaną też wprowadzeni w bardzo ważne zagadnienie pracy na warstwach. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 3 to praca z filtrami – narzędziami pozwalającymi na modyfikację i przekształcanie fotografii w niepowtarzalne obrazy. Uczestnicy dowiedzą się też, jak dodawać i edytować kolory. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 4 uczestnicy poznają możliwości programu GIMP w zakresie wprowadzania tekstów i ich edycji: podstawowe opcje pozwalające na wpisanie zwykłego tekstu, ale też i inne możliwości programu, np. pisanie po okręgu, pisanie w pionie, dodawanie obramowania do tekstu czy tworzenie tekstu z obrazów. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Treści szkoleniowe

 1. Pierwsze kroki z GIMPEM
 • Instalacja programu GIMP
 • Dostosowanie okien i interfejsu (instrukcja filmowa)
 • Otwieranie plików w programie GIMP
 • Przybornik – narzędzia zaznaczania
 • Przybornik – narzędzia przekształcania
 • Zapis i eksport projektu
 • Zadanie 1
 1. Proste rysowanie, praca na warstwach
 • Tworzenie nowego obrazu
 • Przybornik – narzędzia rysowania
 • Malowanie symetryczne
 • Malowanie symetryczne (instrukcja filmowa)
 • Rysowanie kształtów
 • Rysowanie kształtów (instrukcja filmowa)
 • Podstawy pracy z warstwami
 • Jak pracować z warstwami (instrukcja filmowa)
 • Zadanie 2
 1. Filtry i kolory
 • Wprowadzenie do filtrów
 • Filtry rozmycia
 • Usuwanie efektu czerwonych oczu
 • Filtry zniekształcenia (instrukcja filmowa)
 • Światło i cień
 • Szumy
 • Filtry artystyczne
 • Dekoracja
 • Kolory
 • Zadanie 3
 1. Tworzenie i edycja tekstu
 • Wprowadzanie i edycja tekstu (instrukcja filmowa)
 • Tworzenie tekstu na okręgu z wykorzystaniem ścieżki
 • Wprowadzanie tekstu pionowego
 • Tekst z obramowaniem
 • Tekst z obrazu
 • Zadanie 4

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetoweKurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w niedzielę o godzinie 10.00. Obejmuje 7 dni pracy (10 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Modułu 1”, „Forum Modułu 2”, „Forum Modułu 3”, „Forum Modułu 4”  i „Forum Modułu 5”. Wszystkie ważne informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1,5-3 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach: w poniedziałek około 9:00 moduł 1 i moduł 2 we środę około 10:00 moduł 3, moduł 4 i moduł 5 w poniedziałek o 19.00 powinno odbyć się wydarzenie on-line na platformie LiveEtwinning.

Przed wysłaniem pliku zadania na platformę wskazane jest kilkukrotnego jego wykonanie na swoich zasobach w celu nabrania wprawy w posługiwaniu się narzędziami programu.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona jest ankieta ewaluacyjna oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu, widoczna także w dzienniku „Oceny”.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl