Tydzień z narzędziami ułatwiającymi nauczanie języka angielskiego

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, tworzenia folderów, posiadanie konta pocztowego oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning. Ponieważ w trakcie realizacji kursu uczestnicy będą korzystać z portali anglojęzycznych, zaleca się, aby osoby zapisujące się na niego posiadały dobrą znajomość języka angielskiego pozwalającą na rozumienie treści prezentowanych materiałów. Treści poszczególnych zadań na platformie Moodle będą opisane w języku polskim.

Cele kursu

 • poznanie ciekawych narzędzi wspomagających proces nauki j. angielskiego
 • zdobycie umiejętności wykorzystania prezentowanych narzędzi w pracy dydaktycznej
 • nabycie umiejętności organizowania samokształcenia
 • nauka sprawnego korzystania z platformy Moodle

Opis kursu

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną różnorodne aplikacje i portale, które można wykorzystywać zarówno na zajęciach obowiązkowych, jak i w pracy pozalekcyjnej, z uczniami do wzmocnienia ich motywacji do nauki języka angielskiego. Uczestnikom zostaną zaprezentowane: aplikacja Lyrics Training do nauki języka angielskiego poprzez piosenkę, serwis The Teacher's Corner, w zasobach którego znajduje się generator pozwalający na tworzenie własnych materiałów dydaktycznych, serwis internetowy Breaking News English oferujący bogaty zestaw artykułów oraz ćwiczeń dopasowanych do danego tekstu, portale internetowe z zestawami ćwiczeń do nauki słownictwa: http://www.sheppardsoftware.com/science.htm, https://www.vocabulary.co.il/ oraz http://www.learningchocolate.com/.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

Treści szkoleniowe

 1. Aplikacja LyricsTraining
 • Uzupełnianie tekstu piosenki w aplikacji Lyrics Training
 • Przechwytywanie filmu za pomocą aplikacji https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
 • Wgrywanie filmu na kanał YouTube
 • Zmiana ustawień widoczności filmu na kanale YouTube
 • Zadanie 1
 1. The Teacher’s Corner – generator materiałów dydaktycznych
 • The Teacher’s Corner – wprowadzenie
 • The Teacher’s Corner – Crossword Maker
 • The Teacher’s Corner – Word Search Maker
 • The Teacher’s Corner – Fill in the Blank
 • The Teacher’s Corner – Match up Maker
 • Przykłady ćwiczeń stworzonych za pomocą generatora The Teacher’s Corner
 • Zadanie 2
 1. Breaking News English – nauka języka angielskiego poprzez tekst czytany
 • Breaking News English – nauka języka angielskiego poprzez tekst czytany
 • Jak wykonać zrzut ekranu – instrukcja
 • Link do serwisu Breaking News English
 • Zadanie 3
 1. Serwisy internetowe do nauki słownictwa
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach.

Autorką kursu jest pani Aneta Wilk.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl