Tydzień z tworzeniem materiałów edukacyjnych na TikToku

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatną aplikację TikTok do tworzenia materiałów edukacyjnych. Uczestnicy kursu zgłębią informacje dotyczące tej aplikacji. Będą mieli okazje tworzyć krótkie materiały filmowe upowszechniające wiedzę, promujące placówkę lub ukazujące różne formy jej działalności. Zobaczą jak inny nauczyciele docierają do bardzo dużego grona odbiorców z treściami edukacyjnymi. Przekonają się, że upowszechnianie czytelnictwa za pomocą TikToka też jest możliwe. Dowiedzą się, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z TikToka. Znajdą odpowiedź na pytanie: jak wykorzystać potencjał programu i zamienić go w edukacyjnego asystenta.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem i smartfonem, posiadanie konta e-mail, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Od uczestników oczekuje się zainstalowania aplikacji TikTok i założenia konta.  Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • przedstawienie możliwości wykorzystania aplikacji mobilnej TikTok podczas lekcji oraz w projektach edukacyjnych
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych multimedialnych materiałów dydaktycznych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazje poznać  aplikację TikTok i jej wykorzystanie w edukacji. Przedstawione zostaną sposoby na wykorzystanie TikToka w szkole. W czasie kursu powstaną materiały filmowe, które będą miały charakter edukacyjny. Zaprezentowane będą materiały edukacyjne udostępnione przez twórców kont o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych multimedialnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści szkoleniowe

1. TikTok – co to za aplikacja?

 • Podstawowe informacje o aplikacji..
 • Bezpieczeństwo na TikToku..
 • Zadanie 1

2. TikTok - funkcje i sposoby korzystania

 • Konto i modyfikowanie profilu.
 • Sposoby korzystania z TikToka.
 • Dostosowanie treści na TikToku do swoich zainteresowań.
 • Zadanie 2

3.  Jak tworzyć materiały edukacyjne na TikToku?

 • Jak nagrywać filmy edukacyjne?
 • Wskazówki, o czym nie można zapomnieć przy nagrywaniu materiału wideo.
 • Zadanie 3

4. Jak używać TikToka? – krótka instrukcja krok po kroku

 • Instrukcja „obsługi” TikToka
 • Opcje paska wyboru
 • Zadanie 4

5. Nauka na TikToku

 • Czy nauka na TikToku jest możliwa?
 • Szkoła na TikToku
 • Zadanie 5

6.Top najpopularniejszych tiktokerów edukacyjnych.

 • „Złota dziesiątka” edu-tiktoków.
 • Konta edukacyjne polecane przez uczniów
 • Zadanie 6

7. Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącegoWarunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań.

Autorka kursu: Małgorzata Woźniak.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl