Tydzień z projektowaniem materiałów promocyjnych

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zarejestrowanych w programie eTwinning, zainteresowanych poznaniem darmowych narzędzi Web 2.0, umożliwiających tworzenie materiałów promocyjnych do druku i do zamieszczenia w internecie.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne posługiwanie się Internetem i posiadanie konta pocztowego Gmail. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live. Niektóre aplikacje omawiane podczas kursu posiadają wersję anglojęzyczną, dlatego wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego, ale nie jest to warunek konieczny. Zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają trzy platformy do projektowania graficznego, zawierające tysiące szablonów, dzięki czemu za każdym razem można stworzyć coś wyjątkowego i oryginalnego.

W module 1 uczestnicy będą pracowali z Vistacreate – platformą do projektowania graficznego, bardzo podobną do popularnej Canvy. Założą konto na platformie, poznają dostępne opcje narzędzia. Przygotują autorski materiał promocyjny w ramach zadania 1.

W module 2 uczestnicy poznają Visme, darmowy generator online, który pozwala na tworzenie zarówno prostych, jak i rozbudowanych projektów graficznych w oparciu o gotowe szablony. Uczestnicy założą konto w serwisie, poznają dostępne opcje aplikacji. Przygotują autorską grafikę do mediów społecznościowych w ramach zadania 2.

W module 3 uczestnicy dowiedzą się, jak projektować, tworzyć i udostępniać różnego rodzaju grafiki w serwisie PosterMyWall. Zapoznają się z materiałami i wykonają zadanie 3.

W module 4 Podsumowanie uczestnicy wypełnią dwie ankiety ewaluacyjne oraz pobiorą certyfikaty ukończenia kursu.

Cele kursu

  • Nabycie umiejętności tworzenia atrakcyjnych projektów graficznych w aplikacjach Vistacreate, Visme i PosterMyWall oraz ich udostępniania.
  • Poznanie źródeł w internecie udostępniających darmową grafikę.
  • Sprawne korzystanie z platformy Moodle.
  • Umiejętne organizowanie samokształcenia.

Treści szkoleniowe

Tworzymy projekty w Vistacreate

 • Zakładanie konta w  Vistacreate, ustawienia
 • Rozpoczęcie pracy z Vistacreate
 • Wprowadzenie własnej treści (tekst, zdjęcia, grafiki)
 • Zapisywanie i udostępnianie projektu
 • Zadanie 1

Pracujemy z Visme

 • Zakładanie konta w Visme i ustawienia
 • Tworzenie projektów w Visme – pierwsze kroki
 • Układ i Podstawy
 • Wstawianie i modyfikacja zdjęć i kształtów
 • Dodawanie animacji
 • Data (Dane)
 • Media
 • Schematy kolorów i Moje pliki
 • Udostępnianie i pobieranie projektu
 • Zadanie 2

Projektowanie z PosterMyWall

 • Rejestracja i ustawienia konta
 • Zakładanie konta
 • Tworzenie materiałów z szablonu – pierwsze kroki
 • Modyfikacja tła
 • Modyfikacja i dodawanie tekstu
 • Modyfikacja i dodawanie obrazów
 • Udostępnianie i pobieranie projektu
 • Zapisywanie projektu, otwieranie do edycji, zarządzanie
 • Tworzenie projektów od podstaw
 • Zadanie 3

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.pl.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania.

Z uwagi na to, że każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają  czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do certyfikatów.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu i nie skontaktuje się w tym czasie z prowadzącym, podając powody opóźnienia, może zostać z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl