Tydzień z gazetką online

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning, którzy chcą wykorzystać elektroniczną gazetkę szkolną w pracy z uczniami.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ dwie z omawianych podczas kursu aplikacji posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone w kursie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wskazane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak założyć i prowadzić gazetkę szkolną. Poznają dwie aplikacje online służące do tworzenia i udostępniania publikacji – Joomag oraz MailChimp. Zapoznają się także z projektem Junior Media oraz Młodzieżową akcją multimedialną – www.mam.media.pl.

W module 1 uczestnicy otrzymają podpowiedzi, jak rozpocząć pracę z zespołem redakcyjnym, począwszy od zachęcenia uczniów, utworzenia zespołu redakcyjnego, opracowania koncepcji gazetki szkolnej i planu wydawniczego, do podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniego narzędzia do utworzenia gazetki i formy jej publikacji. Ponadto będą mieli możliwość zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, omawiającymi wykorzystanie szablonów do tworzenia gazetek szkolnych w programach MS Word i MS Publisher. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy poznają Joomag – bardzo ciekawe narzędzie online do tworzenia gazetek szkolnych, które umożliwia nie tylko generowanie gazetki dostępnej online z przygotowanego wcześniej pliku PDF, ale posiada także bardzo rozbudowany edytor online, pozwalający na zamieszczanie na stronach gazetki tekstu, obrazów, linków, filmów z serwisu YouTube lub Vimeo, plików dźwiękowych, animacji Flash itp. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2 i Zadanie 3.

Moduł 3 poświęcony jest wykorzystaniu serwisu MailChimp – anglojęzycznego serwisu umożliwiającego tworzenie i rozsyłanie newsletterów. Formę newslettera można z powodzeniem wykorzystać do tworzenia krótkich, okolicznościowych lub informacyjnych gazetek szkolnych, ponieważ nie tylko umożliwia on rozsyłanie, ale także pobranie linku do gazetki/newslettera i udostępnianie go w oknie przeglądarki poprzez link ze strony internetowej szkoły. Uczestnicy zapoznają się z przygotowanymi materiałami i wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

W module 4 zaprezentowane zostaną dwa ciekawe projekty, które umożliwiają założenie własnej redakcji i tworzenie gazetek szkolnych: JUNIOR MEDIA – edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polska Press Grupy skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli, którego celem jest przybliżenie uczniom świata mediów oraz udostępnienie szkołom i placówkom kulturalno-oświatowym narzędzia do tworzenia gazetek, oraz Mam.media.pl, który daje możliwość stworzenia własnej redakcji, wydawania qmama bądź przyłączenia się do działających już redakcji.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 5.

Cele kursu

 • poznanie ogólnych zasad organizowania pracy z uczniami przy tworzeniu szkolnych gazetek,
 • praktyczne wykorzystanie narzędzi i możliwości serwisu Joomag do tworzenia gazetek szkolnych z dokumentów PDF i w pustym szablonie,
 • poznanie zasad tworzenia krótkich gazetek szkolnych w postaci newsletterów w serwisie MailChimp,
 • przybliżenie informacji na temat projektów Junior Media i mam.media.pl, które umożliwiają założenie własnej redakcji i tworzenie gazetek szkolnych.
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 4 obowiązkowe zadania do wykonania.

 1. Wprowadzenie
 • Od czego zacząć?
 • Tworzenie biuletynu/gazetki szkolnej w MS Word z wykorzystaniem szablonów
 • Tworzenie biuletynu/gazetki szkolnej w MS Publisher
 • Zadanie 1
 1. Joomag
 • Przykład gazetki szkolnej utworzonej w Joomag
 • Przykład publikacji w Joomag
 • Zakładanie konta w serwisie Joomag i jego ustawienia
 • Tworzenie gazetki z pliku PDF
 • Tworzenie nowego numeru gazetki (pusty szablon)
 • Pomoc Joomag w języku angielskim
 • Zadanie 2
 • Zadanie 3
 1. MailChimp
 • Zakładanie konta w MailChimp
 • Logowanie i podstawowe opcje interfejsu MailChimp
 • Tworzenie listy mailingowej
 • Tworzenie i wysyłanie newslettera w MailChimp
 • Zadanie 4
 1. Projekty „Junior Media” i mam.media.pl
 • Projekt „Junior Media”
 • Platforma mam.media.pl
 • Co wybiorę? – głosowanie

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzone jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami i wykonywać zadania zgodnie z kolejnością modułów.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl