Tydzień z studio.code.org

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zarejestrowanych w programie eTwinning, które chcą poznać środowisko StudioCode.Org i wykorzystać programowanie (kodowanie) na zajęciach edukacyjnych oraz w realizowanych projektach.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy zostaną wprowadzeni do platformy Studio.Code.Org

Poznają kursy oraz aktywności, które będą mogli realizować z uczniami. Będą mieli możliwość obejrzenia wielu interesujących przykładów projektów i nauczą się wykorzystywać prace innych jako podstawy do tworzenia projektów z uczniami.

W module 1 przybliżone zostaną podstawowe informacje dotyczące kursów podstawowych. Zalogują się na platformę kursu Poznają sposób pracy z ćwiczeniami interaktywnymi. Wykonają Zadanie 1.

Moduł 2 to poznanie kursu, który można realizować z uczniami dobrze posługującymi się czytaniem. Uczestnikom kursu zostanie zaprezentowany kolejny sposób logowania do platformy.  Wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

Moduł 3 jest poświęcony organizacji, sposobu przebiegu i idei Godziny Kodowania. Uczestnicy poznają wartościowe zasoby wspomagające samodzielną naukę programowania. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3 .

W module 4 uczestnicy założą konto nauczycielskie, poznają możliwość dodawania uczniów do kursów, oraz sposoby obserwacji postępów uczniów. Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne udostępnioną w module „Podsumowanie”.

Cele kursu:

 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny poparty przykładami oraz cztery obowiązkowe zadania do wykonania.

Moduł 1 - Kurs 1 Podstawy informatyki

 • Przewodnik do ćwiczeń - kurs 1
 • Obsługa ćwiczeń
 • Jak opublikować twórczość
 • Loginy i hasła do modułu 1
 • Link do ćwiczeń - kurs1
 • Zadanie 1

Moduł 2 - Kurs 2

 • Przewodnik do ćwiczeń - kurs 2
 • Link do ćwiczenia  modułu 2
 • Loginy i hasła do modułu 2
 • Zadanie 2

Moduł 3 - Godzina kodowania z code.org

 • Przewodnik do ćwiczeń - kurs 3
 • Godzina Kodowania – przewodnik
 • Jak zorganizować Godzinę Kodowania?
 • Zadanie 3

Moduł 4 - Zarządzanie kursami i dodatki

 • Rejestracja nauczyciela
 • Dodawanie uczniów do kursów
 • Śledzenie postępów uczniów
 • Zadanie 4

Zasady kursu

 1. Do ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu  niezbędne jest wykonanie wszystkich zadań zamieszczonych na kursie.
 2. Certyfikat o ukończeniu uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu.
 3. Zaległości w realizacji zadań przekraczające trzy dni skutkują usunięciem z kursu. Jeśli kursant nie może wykonać zadań do wyznaczonego terminu, zobowiązany jest nadrobić zaległości w ciągu 3 dni od otwarcia modułu, którego kursant nie ukończył.
 4.  Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie kursantom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy kursanci powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 5. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 6. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać na forum pytań.
 7.  Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym zasadom poszanowania praw autorskich. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.
 8. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety Zasady organizacyjne .
 9. Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursyinternetowe.
 10.  Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forum pomocy.
 11. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.
 12.  Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.
 13.  Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, a kurs dotyczy jednej aplikacji, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich jego części. Powinni jednak pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami. Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Zasady oceniania i zaliczenia kursu

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie prawidłowo wszystkich zadań. Każdy uczestnik jest także zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.

Po zaliczeniu kursu uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu.

Autor kurs: Marek Fularz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl