Tydzień z narzędziami Google dla nauczycieli języków obcych

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z narzędziami Google dla nauczycieli języków obcych jest kursem przeznaczonym dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning (realizujących lub planujących realizację projektów współpracy międzynarodowej). Docelową grupą adresatów, dla których przeznaczony jest kurs, jest grupa nauczycieli języków obcych (angielskiego, niemieckiego i innych). Zadania kursowe przewidziane są w taki sposób, aby wykorzystać umiejętności językowe nauczycieli biorących udział w kursie. Kurs adresowany jest również do osób, które posiadają minimalną znajomość dowolnego języka obcego pozwalającą na wykonanie zadań w kursie.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
  • posiadanie konta pocztowego,
  • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
  • podstawowa znajomość dowolnego języka obcego.

Cele i założenia kursu

Celem kursu jest poznanie darmowych narzędzi i aplikacji Google służących do tworzenia interaktywnych i spersonalizowanych map, filmów, planów projektów eTwinning, pokazów slajdów i prostych witryn internetowych zawierających materiały graficzne i tekstowe. Wszystkie omawiane w kursie narzędzia służą do opracowania materiałów do zamieszczenia na portalu eTwinning Live (jako element zagospodarowania profilu i pulpitu) i/lub w przestrzeni TwinSpace. Uczestnicy mogą za pomocą narzędzi tworzyć materiały wspólnie z partnerami w projekcie, ponieważ omawiane narzędzia mogą być współdzielone z innymi osobami (nauczycielami i uczniami). Narzędzia Google stanowią bodziec motywujący do zintensyfikowanej i rzeczywistej współpracy pomiędzy partnerami w projekcie. Kurs przyczyni się do wzbogacenia projektów o własne, interaktywne treści bazujące na pełnej współpracy uczniów i nauczycieli krajów partnerskich. Rezultatem odbytego szkolenia będzie nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania narzędzi Google innych niż Google Dysk (praca w chmurze) – zarówno do współtworzenia materiałów do projektu eTwinning, jak i opracowywania materiałów na portal eTwinning Live (profil, pulpit, tworzone grupy i eventy).

Opis kursu

Kurs trwa 7 dni i składa się z modułów podzielonych na 4 bloki tematyczne. Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów.

Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 90 minut na zapoznanie się z instrukcjami i wykonanie zadań. Zadania są uruchamiane jedno po drugim. Oznacza to, że dopiero po zakończeniu danego modułu uruchamiany jest moduł kolejny.

Treści szkoleniowe

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

  1. Mapy w projektach eTwinning – wykorzystanie aplikacji do wirtualnego zwiedzania wybranych miejsc, tworzenie własnej mapy do celów projektu, oznaczanie i opisywanie wybranych miejsc w języku obcym, wyznaczanie trasy, dodawanie znaczników na mapie.
  2. Planowanie i organizacja – tworzenie i współdzielenie różnych rodzajów kalendarzy, zaznaczanie ważnych wydarzeń, świąt w krajach partnerskich, dodawanie dokumentów do kalendarza, udostępnianie kalendarza partnerom projektu eTwinning.
  3. Filmowy eTwinning – zakładanie kanału YouTube, tworzenie własnych filmów i pokazu slajdów na portalu YouTube, dodawanie muzyki do filmów przy wykorzystaniu biblioteki otwartych zasobów, korzystanie z edytora wideo YouTube.
  4. Strona internetowa – tworzenie prostej witryny internetowej w języku obcym złożonej z krótkiego tekstu oraz materiałów wykorzystanych w modułach 1-3. Ustalenie motywów, dodawanie podstron, współpraca nad stroną, dodawanie redaktorów (uczniów, nauczycieli-partnerów) do edycji stron.

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl