Tydzień z Vimeo

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z Vimeo” adresowany jest do zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania platformy Vimeo. Prezentowane w kursie możliwości platformy umożliwiają zamieszczanie i tworzenie filmów w projekcie eTwinning oraz w codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami,
 • posiadanie konta pocztowego gmail.com,
 • posiadanie sprawnego mikrofonu zewnętrznego lub wbudowanego do komputera,
 • posiadanie przeglądarki Google Chrome,
 • rejestracja w programie wTwinning.

Cele kursu

 • poszerzenie wiedzy na temat platform do publikowania filmów,
 • poznanie interfejsu platformy Vimeo,
 • nabycie umiejętności tworzenia 30-sekundowych filmów promocyjnych i zwiastunów,
 • nabycie kompetencji przygotowywania instrukcji wideo (tutoriali),
 • zdobycie umiejętności rejestrowania ekranu własnego komputera.

Opis kursu

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Rejestracja w programie Vimeo
 • Rejestracja na platformie.
 • Porównanie portalu YouTube i Vimeo.
 • Refleksja nad wykorzystaniem filmów w edukacji.
 1. Korzystanie z gotowych szablonów
 • Dodawanie filmów z dysku komputera do Vimeo.
 • Tworzenie 30-sekundowego filmiku z gotowego szablonu.
 • Poznanie przykładu filmu promocyjnego.
 1. Tworzenie filmu edukacyjnego
 • Poznanie funkcji edycji materiału wideo.
 • Opracowanie 30-sekundowego filmu o treści edukacyjnej.
 • Publikowanie filmu i ustawienia prywatności.
 1. Planowanie nagrania tutorialu
 • Zasady przygotowania tutorialu.
 • Refleksja nad przykładowymi tutorialami.
 • Planowanie zawartości własnego instruktażu wideo.
 1. Tutorial wideo
 • Instalacja rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome.
 • Rejestrowanie obrazu ekranu i kamery.

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie.

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu.

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl