Tydzień z ocenianiem kształtującym - część 1

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą poznać zasady oceniania kształtującego. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie znają podstaw oceniania kształtującego lub znają je w stopniu utrudniającym systematyczne stosowanie.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu:

 • poznanie zasad oceniania kształtującego,
 • nabycie umiejętności monitorowania postępów w nauce uczniów,
 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe zasady oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria oceniania, informacja zwrotna, samoocena, ocena koleżeńska. Poznają narzędzia do pozyskiwania szybkiej informacji zwrotnej o postępach uczniów.

Treści szkoleniowe

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

1. Czym jest ocenianie kształtujące?

 • Materiał dydaktyczny.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Zadanie 1

2. Cele lekcji.

 • Materiał dydaktyczny
 • Zadanie 2

3.  Kryteria oceniania.

 • Materiał dydaktyczny.
 • Zadanie 3

4. Informacja zwrotna.

 • Materiał dydaktyczny.
 • Zadanie 4a i 4b

5. Samoocena i ocena koleżeńska.

 • Materiał dydaktyczny.
 • Zadanie 5

6. Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Małgorzata Łaska

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl