Tydzień z Screencastem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą nauczyć się, jak za pomocą bezpłatnych aplikacji można nagrywać krótkie filmy wideo, będące poradnikami lub instrukcjami dla uczniów.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i słuchawki/głośniki. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają przykładowe programy do przechwytywania obrazu wideo z ekranu komputera: TechSmith Capture, Any Video Recorder i ChrisPC Screen Recorder. Pobiorą i zainstalują proponowane aplikacje, a następnie wykonają ćwiczenia polegające na nagraniu krótkich filmów. Dowiedzą się, w jaki sposób przygotować się do nagrania filmu, zapoznają się z przykładowym scenariuszem. Na zakończenie kursu samodzielnie przygotują krótki poradnik wideo dla uczniów.

W module 1 uczestnicy zostaną wprowadzenie w zagadnienie screencastów. Dowiedzą się, jakie są poszczególne etapy pracy nad przygotowaniem filmu, obejrzą przykładowy scenariusz nagrania.

W modułach 2-4 zostaną omówione narzędzia do nagrywania screencastów: TechSmith Capture, Any Video Recorder i ChrisPC Screen. W każdym z modułów uczestnicy wykonają po jednym zadaniu.

W module 5 zamieszczone zostało zadanie zaliczeniowe, które polega na nagraniu wartościowego, edukacyjnego poradnika wideo.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne, udostępnione w module 5.

Cele kursu

 • przybliżenie tematyki screencastów,
 • poznanie trzech przykładowych aplikacji do przechwytywania wideo z ekranu komputera,
 • podniesienie kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie tworzenia materiałów filmowych wspomagających pracę z uczniem,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 4 obowiązkowe zadania do wykonania. Zadania 1-3 są ćwiczeniami, mającymi na celu sprawdzenie stopień znajomości omawianych aplikacji. Zadanie 4 jest zadaniem podsumowującym kurs i polega na utworzeniu autorskiego screencasta.

1. Wprowadzenie do screencastów

 • Kilka słów o screencastach
 • Przykładowy scenariusz do nagrania typu screencast
 • Przykładowe screencasty (Pracownia 2.0 – Narodowy Instytut Audiowizualny)

2. Nagrywamy screencast w TechSmith Capture

 • Link do pobrania programu
 • Pobranie, instalacja programu TechSmith Capture
 • Przechwytywanie obrazu
 • Przechwytywanie obrazu (instrukcja filmowa)
 • Przechwytywanie wideo w TechSmith Capture
 • Zarządzanie plikami w Screencast.com (instrukcja filmowa)
 • com – ustawienia konta (instrukcja filmowa)
 • Zadanie 1

3. Any Video Recorder

 • Link do pobrania programu
 • Pobranie i instalacja Any Video Recorder
 • Nagrywanie screencastów w Any Video Recorder
 • Publikowanie filmu w serwisie YouTube
 • Zadanie 2

4. ChrisPC Screen Recorder

 • Plik instalatora do pobrania
 • Instalacja ChrisPC Screen Recorder
 • Przechwytywanie wideo w ChrisPC Screen Recorder
 • Możliwe problemy z przechwytywaniem wideo
 • Zadanie 3

5. Praca zaliczeniowa

 • Zadanie 4

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z niego systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich części kursu.

Autorem kursu jest pani Marta Doroszkiewicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl