Tydzień ze sztuczną inteligencją na lekcjach informatyki w klasach 1-3

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

 Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w pracy uczniami chcą wykorzystywać aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pobierania programów, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

  • wdrożenie do wykorzystania elementów AI w pracy dydaktycznej z uczniem na lekcjach informatyki
  • poznanie aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
  • nabycie umiejętności tworzenia materiałów edukacyjnych na urządzenia interaktywne
  • umiejętne organizowanie samokształcenia
  • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu Tydzień ze sztuczną inteligencją na lekcjach informatyki uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w świat sztucznej inteligencji – prostych aplikacji, które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne.

Podczas kursu kreatywny sposób wykorzystamy sztuczną inteligencję w programie Animated Drawing. Program ten przekształca zwyczajne dwuwymiarowe (2D) rysunki w żywe animacje. Program stale uczy się z kolejnych nowych rysunków, aby ruchy postaci były jeszcze dokładniejsze. Działa również na tabletach. Program stworzony przez Meta Demo Lab.

Podczas drugiego i trzeciego modułu kursu uczestnicy poznają zastosowanie programu Scratch i syntezatora mowy oraz rozpoznawania twarzy. Ostatni moduł poświęcony będzie na zapoznanie się ze stroną Machine learning for kids. To darmowe narzędzie wprowadza do nauki maszynowej, dostarczając praktycznych doświadczeń w zakresie wykorzystania uczenia się maszynowego z wykorzystaniem programu Scratch.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

  • W module 1 „Animacja obrazów” kursu poznają program Animated Drawing, program do przekształcania rysunków 2D w ożywione animacje oraz poznają różne programy, aplikacje do zabaw z rysunkiem. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
  • W module 2 i 3 „Scratch i zabawy z syntezatorem mowy" oraz "Scratch i rozpoznawanie twarzy” uczestnicy kursu w programie Scratch LAB oraz Scratch 3.0 poznają proste programy do zabaw z AI. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2 i 3.
  • W module 4 „Uczenie maszynowe” uczestnicy zapoznają się ze stroną Machine Learning for kids, zalogują i stworzą z użyciem Scratch i ML filtr wideo zmieniający twarz w kreskówkę oraz kameleona, który będzie zmieniał swój kolor na zielony, czerwony lub niebieski w zależności od tego, jakiego koloru przedmioty będą znajdowały się w jego tle. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
  • Moduł 5 „Podsumowanie” – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach lekcyjnych edukacji informatycznej w klasach 1-3, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści szkoleniowe

1. Animated Drawing i rysowanie z AI

2. Scratch Lab i rozpoznawanie twarzy

3. Scratch i zabawy z syntezatorem mowy

4. Machine Learning for kids

5. Podsumowanie

 

Autorka kursu: Paulina Kurowska-Loryńska

 

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 5 dni pracy (10 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2 i 3 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zasady oceniania

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach, których uzyska nie mniej niż 9 punktów (75%).

Osoby, które wykonają wszystkie zadania modułowe zgodnie z wytycznymi sylabusa do kursu i uzyskają wymaganą liczbę punktów będą mogły z poziomu sekcji „Podsumowanie” wygenerować certyfikat ukończenia kursu.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl