Tydzień z platformami eKreda.pl i Dzwonek.pl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy są zainteresowani tworzeniem własnych interaktywnych zasobów edukacyjnych na platformie eKreda.pl. Przygotowane tu materiały są gotowe do bezpośredniego wykorzystania na platformie Dzwonek.pl jako zadania domowe, sprawdziany lub treści na tablice interaktywne.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne poruszanie się po Internecie. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu przybliżone zostaną dwie platformy – Kreda.pl i Dzownek.pl, pozwalające na tworzenie i różnorodne wykorzystanie multimedialnych zasobów edukacyjnych w postaci prezentacji lub lekcji.

Treści kursu zostały podzielone na 2 moduły z zawartością merytoryczną.

W module 1 uczestnicy poznają serwis eKreda.pl (znany jeszcze pod nazwą mInstructor), który umożliwia tworzenie lekcji multimedialnych z różnorodną zawartością, np. teksty, pliki wideo, zdjęcia, dźwięki i animacje. Przede wszystkim jednak pozwala na tworzenie ćwiczeń interaktywnych, m.in.: puzzle, łączenie odpowiedzi, wypełnianie pól, zadania typu „przeciągnij i upuść”, układanie odpowiedzi we właściwej kolejności, krzyżówki i wiele innych. Wszystkie stworzone materiały można uruchomić na tablicach multimedialnych, tabletach, komputerach stacjonarnych i laptopach oraz smartfonach (niezależnie od systemu operacyjnego).

W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z platformą edukacyjną Dzwonek.pl. Każdy z użytkowników tej platformy edukacyjnej może korzystać z darmowych i płatnych e-podręczników oraz interaktywnych ćwiczeń proponowanych przez różnych wydawców. Nauczyciel może tworzyć społeczności i zapraszać do nich uczniów/nauczycieli. Może tworzyć własne zbiory materiałów w postaci kolekcji, składających się z darmowych e-podręczników dostępnych na platformie, stron internetowych oraz własnych zasobów: plików PDF, nagrań dźwiękowych czy wideo, a potem udostępniać je wybranym osobom.

W module 3 Podsumowanie uczestnicy znajdą informację o zaliczeniu kursu, wypełnią dwie ankiety ewaluacyjne oraz pobiorą certyfikaty ukończenia kursu.

Treści szkoleniowe

 1. Serwis eKreda – tworzenie multimedialnych zasobów
 • Jak wykorzystać mInstructor i Dzwonek.pl?
 • Zakładanie konta
 • Korzystanie z repozytorium
 • Pierwsze kroki
 • Strona z tekstem i obrazem
 • Ćwiczenie – układanie puzzli
 • Ćwiczenie – opis ilustracji
 • Ćwiczenie – łączenie elementów tekstowych
 • Ćwiczenie – łączenie elementów tekstowych i obrazów
 • Ćwiczenie – gra memo
 • Ćwiczenie – grupowanie
 • Ćwiczenie – uzupełnianie luk obrazkowych
 • Ćwiczenie – krzyżówka
 • Raport lekcji
 • Zarządzanie własnymi zasobami
 • Zadanie 1
 1. Platforma Dzwonek.pl
 • Zakładanie konta nauczyciela
 • Budowanie społeczności
 • Kolekcje – przeglądanie, tworzenie i udostępnianie
 • Tworzenie zadań
 • Zadanie 2

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.pl. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55.  Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w dwóch częściach.

W ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione są ankiety ewaluacyjne, informacja zwrotna o zaliczeniu kursu oraz dostęp do certyfikatów.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu i nie skontaktuje się w tym czasie z prowadzącym, podając powody opóźnienia, może zostać z niego usunięty.

Autorem kursu jest Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl