Tydzień z edycją grafiki online

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z edycją grafiki online” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą poznać darmowe aplikacje działające z poziomu przeglądarki internetowej przeznaczone do edycji plików graficznych, a w szczególności zdjęć.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się internetem. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości trzech edytorów grafiki online – iPiccy, Pixlr X oraz Fotoramio. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi stosowanych do korekcji fotografii w celu uzyskania lepszej jakości zdjęć i artystycznych efektów specjalnych. Uczestnicy dowiedzą się też, jak uzyskać obraz z przezroczystym tłem, jak dodawać do zdjęć dodatkowe elementy, nauczą się także tworzyć kolaże ze zdjęć.

Treści kursu zostały podzielone na 4 moduły z zawartością merytoryczną.

W module 1 uczestnicy poznają dwie proste aplikacje, które mogą być bardzo przydatne podczas pracy z grafiką: Remove.bg służąca do usuwania tła ze zdjęcia oraz Easy Resize, umożliwiająca zmniejszanie zdjęć (pojedynczych lub wielu jednocześnie).

Moduł 2 poświęcony jest pracy z iPiccy. Jest to darmowy program dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności rejestrowania się na stronie (podczas korzystania z wersji podstawowej). Uczestnicy poznają podstawowe możliwości edycji zdjęć za pomocą tego narzędzia i wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy poznają opcje i narzędzia edytora Pixlr X, np. kadrowanie, dostosowywanie kolorów, dodawanie efektów, ramek, tekstu. Nauczą się także tworzyć kolaż ze zdjęć. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 to praca z Fotoramio. Jest to aplikacja działająca online, posiada polską wersją językową. Zawiera trzy bezpłatne narzędzia: Photo Editor (prosta obróbka fotografii), Photo Collage (tworzenie kolaży) oraz Art Photo (przekształcanie zdjęć w fotografie artystyczne). Uczestnicy poznają podstawowe możliwości edycji zdjęć za pomocą tego narzędzia i wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 5 (Podsumowanie).

Cele kursu

 • poznanie podstawowych narzędzi i funkcjonalności edytorów grafiki online,
 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami dostępnymi w edytorach grafiki online w celu poprawiania i modyfikowania zdjęć,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe  

 1. Przydatne narzędzia
 • Link do Remove.bg
 • bg – usuwanie tła ze zdjęć
 • Link do Easy-Resize.com
 • Easy Resize – zmniejszanie zdjęć online
 1. Poznajemy iPiccy
 • Formaty plików graficznych
 • Strona iPiccy
 • Edycja zdjęć w iPiccy
 • Podstawowy edytor – narzędzia z grupy Basic
 • Podstawowy edytor – narzędzia z grupy Advanced
 • Podstawowy edytor – narzędzia z grupy Adjustments
 • Podstawowy edytor – narzędzia z grup Color i Filters
 • Efekty fotograficzne
 • Retusz zdjęć
 • Dodawanie ramek
 • Dodawanie tekstur
 • Dodawanie obrazków, tekstu i naklejek
 • Zapis zdjęcia po edycji
 • Tworzenie kolażu ze zdjęć
 • Zadanie 1
 1. Edycja zdjęć w PIXLR X
 • Link do Pixlr
 • PIXLR – zakładanie konta
 • Zmiana rozmiaru, dodawanie tekstu i elementów
 • Dodawanie obrazów, kadrowanie i wycinanie
 • Opcja Dostosuj
 • Opcje Efekty i Formowanie
 • Retusz i Rysowanie
 • Zapisywanie zdjęcia
 • Jak utworzyć kolaż ze zdjęć?
 • Zadanie 2
 • Plik do zadania 2
 1. Szybka edycja zdjęć w Fotoramio
 • Link do Fotoramio
 • Edycja zdjęć
 • Fotoramio – kolaż i zdjęcia artystyczne
 • Zadanie 3
 • Plik do zadania 3

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach. 

Autorką kursu jest pani Halina Bednarz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl