Tydzień na plan współpracy w projekcie

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy zaczynają lub kontynuują koordynowanie projektów eTwinning w swojej placówce i chcą osiągać sukcesy w konkursach, zaczynając od prestiżowej Krajowej Odznaki Jakości. Proponowane metody pomogą również nauczycielom, którzy chcą wprowadzić na swoje lekcję współpracę pomiędzy uczniami i nauczyć ich niezbędnej we współczesnym świecie – pracy zespołowej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne posługiwanie się Internetem i posiadanie konta pocztowego Gmail. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live. Niektóre aplikacje omawiane podczas kursu posiadają wersję anglojęzyczną, dlatego wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego, ale nie jest to warunek konieczny. Zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają metody współpracy w projekcie i zaczerpną garść pomysłów na realizowanie wartościowych projektów eTwinning, charakteryzujących się wysoką jakością. Zadania kursowe pomogą prześledzić wszystkie 5 kryteriów przyznawania KOJ eTwinning wraz z podpowiedziami, jak ją zdobyć. Moduły dedykowane są poszczególnym wymaganiom.

 • W module 1 uczestnicy będą badać możliwość zintegrowania swojego projektu z programem nauczania oraz dogłębnie prześledzą regulamin przyznawania KOJ eTwinning.
 • W module 2 uczestnicy zaplanują spotkanie online w aplikacji Doodle oraz z wybranych propozycji zastanowią się za pomocą której aplikacji do wideokonferencji najlepiej dyskutować nad projektem.
 • W module 3 uczestnicy zaplanują współpracę w projekcie, pisząc scenariusz wybranych zadań projektowych w oparciu o swoja kreatywność i wprowadzając innowację do wybranych wcześniej zagadnień z podstawy programowej.
 • W module 4 uczestnicy zapoznają się z bogactwem aplikacji internetowych sugerowanych do wykorzystania w projektach eTwinning, by móc sprostać wymaganiu dotyczącemu wykorzystania TIK.
 • W module 5 uczestnicy dokonają kompilacji wcześniejszych pomysłów dotyczących współpracy w projekcie, prezentując rezultat swojej pracy na kursie, zgłębiając wymogi kryterium dotyczącego rezultatów projektu, jego wpływu i dokumentacji.

Cele kursu

 • Nabycie umiejętności koordynowania projektów eTwinning zgodnie z kryteriami przyznawania Krajowej Odznaki Jakości
 • Podniesienie jakości prowadzonych projektów
 • Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego placówek edukacyjnych
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle
 • Umiejętne organizowanie samokształcenia

Treści szkoleniowe

 • Krajowa Odznaka Jakości eTwinning - integracja z programem nauczania
  • Kryteria przyznawania Krajowej Odznaki jakości eTwinning
  • Regulamin przyznawania Krajowej odznaki Jakości
  • Innowacja na podstawie treści podstawy programowej
  • Zadanie 1
 • Planowanie spotkania - współpraca szkół partnerskich
  • Platforma Doodle
  • Narzędzia do komunikacji
  • Zadanie 2
 • Twój scenariusz współpracy - innowacja pedagogiczna i kreatywność
  • Współpraca kluczem do jakości
  • Współpraca to nie jest wymiana informacji
  • Scenariusze projektów na różnych poziomach nauczania
  • Dokumenty Google
  • Zadanie 3
 • Narzędzia TIK w projekcie - wykorzystanie technologii
  • Układ okresowy aplikacji
  • Strona Jolanty Okuniewskiej
  • Narzędzia i aplikacje internetowe
  • Zadanie 4
 • Efekt końcowy współpracy - rezultaty, wpływ i dokumentacja
  • 10 zasad pracy w zespole
  • Czym jest rezultat w projekcie
  • Zadanie 5

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.pl.Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.

Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania.

Treści szkoleniowe będą udostępniane stopniowo.

Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej, w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do certyfikatów. Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu i nie skontaktuje się w tym czasie z prowadzącym, podając powody opóźnienia, może zostać z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorka kursu: Anna Pławecka

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl