Tydzień ze smartfonem w klasie

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcą:

 • poznać, czym jest model Bring Your Own Device (Przynieś własne urządzenie),
 • poznać korzyści płynące z przyjęcia takiego rozwiązania w szkole, ale i...
 • zmierzyć się z wyzwaniami, które towarzyszą BYOD,
 • zapoznać się z etapami wdrażania BYOD,
 • poznać funkcjonalności aplikacji, które można zastosować podczas pracy ze smartfonem na lekcji (Socrative, ChatDraw i Class Dojo), do zbierania odpowiedzi (Mentimeter i Answergarden), do tworzenia quizów (Nearpod, AhaSlides, Quizziz),
 • poznać podstawowe założenia metody odwróconej lekcji (flipped classroom) i jej zastosowanie przy wykorzystaniu smartfonów uczniów,
 • poznać sposoby na wykorzystanie Instagrama, TikTok czy kodów QR w klasie.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Każdy uczestnik powinien być zarejestrowany na platformie eTwinning i znać jej funkcjonalności w podstawowym zakresie, bo kurs odwołuje się częściowo do treści dostępnych na TwinSpace. Uczestnicy powinni także posiadać smartfony.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają teoretyczne podstawy modelu Bring Your Own Device oraz sposoby wdrożenia tego modelu w praktykę szkolną. Poznają także funkcjonalności konkretnych aplikacji, które mogą wykorzystać podczas korzystania ze smartfonów w klasie.

 • W module 1 uczestnicy dowiedzą się, czym jest model Bring Your Own Device i jakie korzyści przynosi jego wprowadzenie w szkole. Poznają także wyzwania, na jakie narażony jest nauczyciel, który podejmuje się wprowadzenia tego rozwiązania i konkretne działania (etapy), które pozwalają tym wyzwaniom przeciwdziałać. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności aplikacji Socrative, ChatDraw, Class Dojo, Mentimeter i Answergarden oraz sposoby ich wykorzystania w projekcie eTwinning. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2.
 • W module 3 uczestnicy będą mieli okazję poznać korzyści płynące ze stosowania quizów na lekcji i sprawdzić funkcjonalności innych aplikacji do tworzenia quizów niż Kahoot: Nearpod, AhaSlides i  Quizziz. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3.
 • W module 4 uczestnicy poznają podstawową podbudowę teoretyczną na temat metody odwróconej lekcji (flipped classroom). Będą także mieli okazję poznać platformy, które przy okazji stosowania tej metody można wykorzystać, to jest Khan Academy, TED i Ted-Ex. Poznają też praktyczne funkcjonalności aplikacji do przechwytywania ekranu, to jest Screencast-o-Matic. Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.
 • W module 5 uczestnicy będą mieli okazję poznać funkcjonalności aplikacji świetnie znanych uczniom, które można wykorzystać podczas pracy ze smartfonem na lekcji, to jest Instagram i TikTok, Dowiedzą się także, dlaczego warto zachęcać uczniów do instalowania czytników kodów QR na smartfonach i jak można wykorzystać na lekcji aplikację Obiektyw Google. Wykonają obowiązkowo zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 5.

Cele kursu

 • Poznanie teoretycznych podstaw modelu Bring Your Own Device i zastosowania go w szkole.
 • Praktyczne poznanie narzędzi, które nauczyciele mogą wykorzystać podczas pracy ze smartfonami w klasie.
 • Wprowadzenie elementy gamifikacji do klasy poprzez stosowanie metod aktywizujących.
 • Kształcenie nawyku korzystania z zasobów i platform, które stanowią codzienność uczniów, do organizacji procesu kształcenia.
 • Pokazanie różnorodności dostępnych na rynku narzędzi do tworzenia quizów.
 • Umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Wprowadzenie teoretyczne do modelu Bring Your Own Device.
 • Korzyści z przyjęcia rozwiązania Bring Your Own Device w szkole.
 • Ryzyka, na jakie narażony jest nauczyciel, który decyduje się na wprowadzenie tej procedury.
 • Etapy wprowadzania Bring Your Own Device do szkoły.
 1. Wykorzystanie aplikacji pomagających w zarządzaniu klasą na lekcji, interaktywnych ankiet i tworzenia wspólnych prac plastycznych przy wykorzystaniu smartfonów uczniów.
 • Możliwości i funkcjonalności aplikacji Socrative.
 • Wprowadzenie ClassDojo do praktyki klasowej.
 • Wspólne rysowanie przy pomocy DrawChat.
 • Tworzenie interaktywnych ankiet przy pomocy aplikacji Mentimeter i AnswerGarden.
 • Wykorzystanie narzędzi do tworzenia interaktywnych ankiet w projekcie eTwinning.
 1. Stosowanie quizów z wykorzystaniem smartfonów uczniów na lekcji.
 • Teoretyczne wprowadzenie do korzyści ze stosowania quizów interaktywnych na lekcji.
 • Nearpod jako alternatywa dla Kahoota.
 • Czym są AhaSlides i Quizziz i dlaczego warto zaprosić je do swojej klasy?
 1. Zastosowanie smartfonów w metodzie odwróconej lekcji (flipped classroom).
 • Teoretyczne wprowadzenie do zasad i metodyki metody odwróconej lekcji.
 • Zastosowanie KhanAcademy i TedEx w metodzie odwróconej lekcji.
 • Narzędzia do przechwytywania zrzutów ekranu: Screencast-o-Matic i narzędzie do tworzenia własnych filmików – EdPuzzle.
 1. Zastosowanie aplikacji, które uczniowie i tak prawdopodobnie mają na swoich smartfonach, w procesie dydaktycznym.
 • Wykorzystanie Instagrama przez nauczyciela.
 • Zastosowanie aplikacji TikTok w klasie.
 • Do czego mogą się przydać kody QR?
 • Gdyby uczniowie chcieli wybrać tylko jedną aplikację na swoje smartfony.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzone jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Z uwagi na to, iż podczas kursu omawiana jest jedna platforma, a każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań. Każdy uczestnik jest także zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.

Autorką kursu jest Lilla Poncyliusz-Guranowska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl